Odhalení tajemství Knihy života

Jeden mudrc kdysi řekl: „Člověk musí získat jak vědomosti, tak moudrost.“ Na otázku, jaký je mezi nimi rozdíl, odpověděl: „Vědomosti se získávají čtením knih, moudrost se získává čtením knihy, kterou jsi ty sám.“

Jakými knihami jsme? Jsme Knihou života psanou všemi zkušenostmi, které jsme během života získali.

Čtením této knihy si uvědomíme a porozumíme tomu, jak žijeme. Naše životy zapisují tuto knihu, ale dokud ji nedokončíme a sami nepřečteme, tak ji nepochopíme. Psaní v tomto případě znamená, že tuto knihu píšeme my. V každém okamžiku života řešíme různé problémy, které byly jasně definovány a určeny k realizaci v životě každého z nás. Potřebujeme tedy pochopit, jak to celé probíhá.

Knihu života píšeme pochybnostmi a krví, tedy utrpením. Takto žijeme již tisíce let a vše, co se stalo, je zapsáno v této knize. Jiná cesta neexistuje a my nemáme čeho litovat. Naopak, všechno utrpení, kterým jsme prošli, bylo nutné k napsání této knihy.

Cíl Knihy života

Poslední řádky Knihy života jsou řádky, které nás vyzývají, abychom otevřeli oči dokořán a pozorovali svět s jasným nadhledem. Pak si uvědomíme, že obraz tohoto světa a sebe sama v něm malujeme pouze my a že neexistuje jiná realita než ta, kterou sami vytváříme.

Existenci tohoto světa určujeme my a vytváříme jej přesně takový, jaký je. Ve skutečnosti nic takového jako svět neexistuje. Je takový, jaký si ho sami tvoříme. A například, existujeme vůbec my? Jinými slovy, my určujeme, v jakém světě žijeme a že se v něm nacházíme. Ve skutečnosti neexistuje nic jiného než náš dojem z toho, o čem píšeme a jak. Dosáhneme-li této úrovně uvědomění, pak můžeme říci, že jsme nyní došli tam, kam nás kniha zavedla. Jinými slovy, poslední řádky knihy života jsou naším poznáním světa na úrovni, na které se nacházíme. Proto procházíme cestou utrpení – abychom poznali svět, v němž žijeme.

Výsledkem čtení knihy života je, že přijímáme a souhlasíme se vším, co se nám stalo a co se děje. Lidé se často bojí a doufají, že na konci svého těžkého života dostanou něco dobrého. Dobro, které můžeme získat, spočívá v bezpodmínečném přijetí všeho, co k nám přichází. To je cíl našeho života a cíl této Knihy života. Jinými slovy, smyslem našeho života je pochopení jeho pravé podstaty, v níž existuje jasný zákon, zákon „každému podle jeho práce na sobě.“ Do té míry, do jaké si tento zákon uvědomujeme, jej také přijímáme a souhlasíme s ním.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *