Pak nebudeme chtít nic zničit

Jakými problémy jsou lidé, žijící zde na planetě, znepokojení nejvíce? UNESCO provedlo průzkum. Dotazováno bylo 15 000 lidí z celého světa a 57% z nich, jsou mladí lidé do 35 let.

Zde jsou jejich odpovědi.

Prvním problémem, který znepokojuje lidstvo, je globální oteplování a zánik některých druhů fauny a flóry. Upřímně mě to překvapuje, ale téměř 60% dotázaných uvedlo, že toto je problém číslo jedna. Druhým problémem jsou konflikty a násilí. Třetím je diskriminace a nerovnost. A čtvrtým problémem, který znepokojuje lidstvo je nedostatek vody, potravin a bydlení.

Jaký problém by měl lidstvo nejvíce znepokojovat?

Jak žít v prostředí, které je příjemné, laskavé, příznivé a spolehlivé pro nás, a naše děti. Musíme pochopit, jak můžeme, nejde –li ovládat přírodu, ovládat sebe, abychom se přírodě přiblížili.

Toto je nejdůležitější otázka. A pak se budu mít dobře já, i soused a příbuzní a všichni.

Nejdůležitější je zjistit důvod těchto mnoha konfliktů, které existují mezi námi, a mezi námi a přírodou. Důvod! A pak budeme vědět, co je pro nás největším nebezpečím a co s tím dělat.

Obrovské rozpory mezi námi, náš ohromný egoismus, který nás rozděluje, odstrkuje, staví proti sobě, nedovoluje nám, abychom se spojili, a tím přivedli sebe a celý svět kolem nás do rovnovážného, dobrého stavu. To jsou problémy, o které by se mělo lidstvo skutečně starat.

Jak můžeme pracovat právě s tímto naším egoismem, jedinou silou, která ničí vše na světě. Pojďme udělat něco, abychom zjistili, jak ho můžeme ovládnout.

Odstranit člověka …

Už to vidíme v Černobylu nebo jinde, když opustíme nějaké místo, najednou se všechno uklidní, najednou je vše v pořádku, žádné problémy. Příroda kvete.

Odstranit člověka znamená „odstranit jeho egoismus“. A pak z něj možná zůstane něco dobrého. I když, nevím, co z něj potom zůstane?

Nezůstane nic. To znamená, že kdybychom dokázali odstranit z člověka egoismus, zůstala by z něj nula! Čili, neměli bychom přemýšlet o tom, jak ho odstranit, ale jak ho napravit, aby tato síla byla pozitivní a ne negativní. Vidíme to, jak se matka stará o dítě.

Lidé to mohou dělat, a to navzdory tomu, že jsou egoisté, pokud mají lásku k druhému.

Co musíme udělat? Musíme jen dosáhnout lásky k bližnímu. To je vše. Nic nezabíjet, naopak přidávat lásku k bližnímu. A pak bude vše v pořádku. Nebudeme chtít nic zničit.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *