„Vlastenečtí milionáři“

Podle agentury Reuters skupina miliardářů a milionářů, čítající více než 100 lidí, s názvem „Vlastenečtí milionáři“, vyzvala politiky a podnikatele, aby je donutili platit vyšší daně. Podle nich „ultra bohatí nebyli v současné době nuceni platit svůj podíl“. Možná to vypadá velkoryse, ale myslím, že bychom se měli podívat na to, kde vzali své miliardy – od nás ostatních, obyčejných lidí, kteří platí svůj spravedlivý podíl na daních a obohacují tím již tak bohaté. Navíc, proč se nikdo neptá, proč tito super bohatí neplatí mnohem více na daních než my, přičemž někteří z nich neplatí téměř žádné daně?

Lidstvo si musí ve svých záležitostech udělat pořádek. Jak je možné, že jeden člověk má miliardy, ne-li více, a přitom neplatí žádné daně? Tito magnáti zakládají organizace a používají daňové manévry, aby se vyhnuli placení daní, zatímco my ostatní platíme 20–40procentní daň z příjmu.

Kde je tady logika?

Článek zmiňuje studii, kterou provedla organizace Patriotic Millionaires společně s Oxfamem a dalšími neziskovými organizacemi. Studie dospěla k závěru, že „progresivní daň z bohatství začínající na 2 % pro ty, kteří mají více než 5 milionů dolarů a stoupající na 5 % pro miliardáře, by mohla přinést 2,52 bilionu dolarů, což by celosvětově stačilo na to, aby vyvedlo 2,3 miliardy lidí z chudoby a zajistilo zdravotní péči a sociální ochranu jednotlivcům žijícím v zemích s nižšími příjmy.“

Jinými slovy, zatímco běžní lidé platí na daních čtvrtinu nebo více ze svého příjmu, bohatí za 5 % očekávají vděčnost. Stačí se podívat na tento úryvek z článku: „Během dvou let pandemie vzrostlo jmění 10 nejbohatších jedinců světa na 1,5 bilionu dolarů – neboli o 15 000 dolarů za sekundu.“

Myslím, že bohatí tuší, že současná situace je natolik neakceptovatelná, že se může obrátit proti nim. Aby zabránili větší ztrátě, nabízejí „dát“ pár procent. Jaká to „oběť“, třesu se úžasem.

Pro co stojí za to žít a pro co ne

Podle mého názoru by měla existovat progresivní daň, uplatňovaná zpětně, která vybírá až devadesát procent od bohatých. Jejich „nabídka“ je pokrytecká, ohavná a nemyslím si, že si za ni zaslouží nějakou chválu ani výjimku z povinnosti sdílet společné břemeno světových problémů. Nedokážou si ani představit, jak se na to, co nabízejí, dívá zbytek světa. Není to nic jiného než poslední pokus zachránit si kůži poté, co vyzkoušeli všechno ostatní.

Je čas, aby se lidstvo posunulo na jinou úroveň. Musíme si položit otázku, pro co stojí za to žít a pro co ne. To je důvod, proč dnes ve světě vidíme tolik korupce a zla – abychom rychleji a jasněji pochopili.

Magnáti, kteří si dříve mysleli, že jsou na vrcholu světa, nyní pociťují změnu proudu. Lidé začínají nejen chtít, ale také vyžadovat rovnováhu ve společnosti a spravedlivé zacházení se všemi. V takové společnosti budou vůdci veřejného mínění, „idoly“, ti, již pomohou sjednotit lidi a nastolit soudržnost a vzájemnou odpovědnost v komunitách a společnostech, a sobečtí bohatí a slavní budou degradováni.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *