Jak mluvit se Stvořitelem

Dopis od vaší studentky: „Dobrý den, drahý učiteli! Obracím se na Vás s prosbou: naučte mě mluvit se Stvořitelem.

Kabalu studuji přes 12 let. Před dvěma měsíci mi zemřel manžel. Žili jsme spolu 28 let. On se naší vědou nezabýval, ale byl to takový anděl za mými zády, který mi pomáhal studovat, pracovat, šířit. Zemřel. Je to pro mě velmi těžké, srdce mi puká! Vaše články a videa mi pomáhají.

S manželem si velmi často povídám v srdci, prosím ho o pomoc při práci, prosím o radu. Ale to není normální, vždyť on neexistuje, existuje pouze Stvořitel. Jak se mohu naučit obracet přímo ke Stvořiteli a ne k obrazu člověka? Pomozte mi, prosím! Moc Vám děkuji za odpověď, i když vím, že na soukromé zprávy nemáte čas. S pozdravem Jelena.“

M.Laitman: Nejprve přijměte moji soustrast. To, že manžel fyzicky zemřel a není vedle Vás, to nic neznamená! Absolutně! Naopak. Jeho spojení s Vámi je ještě silnější, pouze Vy ho necítíte v takové míře, v jaké existuje.

Proto si prosím nepředstavujte, že se vytratil, že chybí, že odešel, ale že je s Vámi. S Vámi vnitřně, duševně, duchovně. A tak byste se k němu měla chovat. A mluvit s ním a mluvit se Stvořitelem. Mluvit! Nic jiného není třeba! Mluvte tak, jak chcete. On i Stvořitel Vám budou rozumět. A nejlépe, kdybyste mluvila tím nejjednodušším způsobem.

Otázka: A co ty Leniny pochybnosti? „Mluvím s ním, se svým manželem, ale měla bych mluvit se Stvořitelem,“ píše.

M.Laitman: Na tom nezáleží. O svých problémech mluvte jen s Vyšší sílou. Váš manžel, i Stvořitel a obecně my všichni jsme součástí této Vyšší síly.

Otázka: Je to tedy správně, že když s někým mluvím takto od srdce, že vždy mluvím se Stvořitelem?

M.Laitman: Se Stvořitelem. „Není nikoho kromě Něho“. V tom je ten náš obrovský problém! Když se díváš na to množství lidí, špatných, nebo dobrých, musíš všechno vnímat jako představení Stvořitele.

Otázka: To znamená, že pokud vynaložíme úsilí a „mluvit neustále se Stvořitelem“ se nám stane zákonem, pak se svět změní?

M.Laitman: Ano, ale lidé tomu nechtějí rozumět. Je těžké si to představit, je třeba se k tomu nutit.

Otázka: Takže Lena dělá všechno správně? Když takhle mluví se svým manželem, kterého nevidí, ale jasně cítí. A je to správný způsob? Tomu se říká modlitba?

M.Laitman: Ano, samozřejmě. Co je modlitba? Soubor modliteb vytvořili členové Nejvyššího shromáždění (anašej Knesset HaGdola) tehdy, když se lidé trochu oddálili od Stvořitele a už se na Něho nemohli obracet jenom jako na člověka.

Potom pro ně vytvořili nejrůznější modlitby, a tato jednoduchá prosba, tichá modlitba ze srdce přímo ke Stvořiteli, byla nahrazena slovy. Ta slova jsou téměř dokonalá. Lidé, kteří skládali tyto modlitby, měli dosažení Stvořitele. Ale přesto to není ono, co může člověk říci sám od srdce.

Otázka: Ale to je pro člověka prakticky revoluce, že může číst modlitby, které nejsou napsané. Je napsáno hodně modliteb, ale aby mohl číst srdce a hovořit? Vy říkáte, že to bude stejné, že to bude mít stejný efekt?

M.Laitman: Efekt bude větší. Pokud člověk mluví ze srdce, pak je větší účinek.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *