Slyšíme hlas přírody?

Matka příroda nám posílá přírodní katastrofy, záplavy, zemětřesení a sucha, aby s námi zatřásla a vytrhla nás ze současného způsobu života, ve kterém nás ovládá egoistický vzorec chování – využívání, manipulace a nenávist v našich vztazích, a dovedla nás do opačného způsobu života – do vztahů, ve kterých se vzájemně podporujeme a doplňujeme, jak je to popsáno slovy: „jako jeden člověk s jedním srdcem“, tedy jako jeden dobře sladěný a vzájemně závislý systém.

Jinými slovy, kdybychom my, lidé, mezi sebou vytvářeli harmonické a vyvážené vztahy, pak by se rovnováha na naší úrovni rozvlnila do celé přírody. Začali bychom přírodu vnímat harmonicky a mírumilovně a přírodní katastrofy, jak je nazýváme, by se staly minulostí.

Bylo by moudré věnovat pozornost tomu, co nám chce matka příroda prostřednictvím přírodních katastrof naléhavě sdělit: že přicházejí, aby s námi zatřásly, a my se probrali ze současného nešťastného stavu egoistických postojů k sobě navzájem, a aby nás probudily do opačného, do harmonického a mírumilovného světa.

Ve skutečnosti žijeme ve světě, který je absolutně dobrý, a pouze my lidé přisuzujeme světu negativní podobu svými egoistickými vzájemnými postoji. Blíží se doba, kdy se probudíme a uvědomíme si, že se už na sebe nechceme dívat přes egoistickou optiku – kdy každý z nás upřednostňuje vlastní prospěch na úkor druhých – a místo toho se chceme k sobě začít chovat trpělivě, laskavě a vytvářet vztahy, ve kterých budou všichni zapojeni v péči o dobro celku.

Pokud dokážeme takovou změnu udělat, staneme se svědky dobrého života, doposud nepoznaného. Proto se musíme snažit, abychom takové vztahy co nejrychleji vytvořili.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *