Truth social – tolik potřebný krok, který nebude fungovat

Sociální pravda-Truth Social. Poté, co byl bývalý prezident Spojených států Donald Trump spolu s mnoha svými příznivci vykázán ze sociálních sítí, které patří liberálům, spustil tento týden vlastní sociální platformu Truth Social.

Platforma se snaží o různorodost názorů. Dokládá to hned první odstavec v popisu aplikace: Představte si obří venkovní stan na svatbě vašeho nejlepšího přítele. Kdo je tam? Kombinace několika rodin z celých Spojených států i ze světa. Strýček Jim z Atlanty je hrdý liberál. Teta Kellie z Texasu je přesvědčená konzervativka. Bratranec John z Kalifornie je zarytý liberál. A hádejte co? Všichni se sešli, aby si užili úžasný čas a podělili se o své odlišné názory na svět. I když spolu ne vždy souhlasíme, vítáme tyto různorodé názory a plodnou konverzaci, kterou přinášejí.

Na jednu stranu si myslím, že to tak má být: otevřené všem. Liberální technologičtí giganti se stali nesnesitelně drzými a neomalenými. Na druhou stranu si myslím, že je velký problém dát všem názorům stejnou váhu, protože pokud chcete platformu otevřít všem, pravděpodobně o všechno přijdete.

Přestaňme hledat pravdu a začněme hledat lásku

Chápu snahu říkat pravdu, vnést do zpravodajství trochu objektivity a spravedlnosti. Zároveň si ale nemyslím, že pravda existuje tam, kde jsou lidé. Kvůli zkažené lidské povaze totiž i projekty, které začínají s těmi nejlepšími a nejčistšími úmysly, končí korupcí a pokleslostí.

Můžete se pokusit vyvážit přirozenou neobjektivitu prostřednictvím zapojení do sociálních platforem z obou stran politického spektra, ale ani to nebude fungovat. Místo toho, abyste získali ucelený obraz, získáte dva obrazy, pokřivené a zkreslené dvěma opačnými směry.

Pokud hledáte pravdu, pak vězte toto: Tam, kde naše myšlenky a pocity řídí ego, pravda neexistuje. Ego vidí pouze svou vlastní stranu. Protože se realita skládá z více stran, ego nemůže vidět skutečný obraz reality a pohled kterékoliv ze stran je ze své podstaty mylný.

Jediným možným řešením rozdělení společnosti je přestat hledat pravdu a začít hledat lásku, nebo alespoň určitou úroveň vzájemné péče a ohleduplnosti. Pokud změníme způsob, jakým se k sobě navzájem chováme, nebudeme mít potřebu budovat oddělené mediální platformy pro vyjádření svých názorů, protože budeme názory druhých vítat.

Internet, stejně jako každý systém vytvořený člověkem, odráží naši přirozenost. Jelikož je naše přirozenost ze své podstaty zkažená, je zkažený i internet. Nezmění se, dokud se nezmění lidé, kteří ho vytvářejí.

Vytvořit sjednocenou společnost

V současné době jsme tak rozděleni, že ani nehledáme pravdu. Chceme jen, aby nám lidé říkali, že máme pravdu. Podle toho chodíme na sociální sítě hledat podobně smýšlející lidi a mediální platformy si to uvědomují a plní naše přání tím, že nám ukazují jen lidi, kteří myslí jako my a mluví jako my. Výsledkem je, že se společnost rozdělila na několik „paralelních vesmírů“ a každý vesmír si myslí, že jeho vlastní realita je ta jediná, protože se nikdy nesetká s obyvateli jiných vesmírů.

Protože sociální média usilují o to, abychom tam trávili co nejvíc času, ukážou nám jiné názory, jen když je začneme hledat. Pokud se snažíme navázat kontakt s lidmi, kteří zastávají alternativní názory k těm našim, sociální média nám je představí. Pokud se snažíme najít v odrazu svůj vlastní obraz, uvidíme ho.

Jakákoli změna v oblasti sociálních médií nebo jakékoli jiné formy médií tedy závisí pouze na tom, zda a do jaké míry se změníme my sami. Pokud se chceme sbližovat, sociální média nám pomohou se sbližovat; pokud se chceme rozdělovat, sociální média nám pomohou se rozdělovat.

Proto je nezbytné, abychom se přestali snažit dokázat, že máme pravdu, a začali se snažit ukázat, že nám na sobě záleží a že chceme vytvořit jednotnou, nad všechny rozdíly sjednocenou společnost.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *