Ženy mohou změnit svět

Zda náš globální domov zůstane, nebo se naprosto zhroutí, záleží na ženách. Síla žen je sjednocující silou a je jistým druhem vedení, které je tak potřebné v těchto rozhodujících dnech, kdy se svět snaží pomalu postavit zpět na nohy z dlouhého zápasu s onemocněním covid-19. Ženy byly v epicentru pandemie, v první linii zdravotnictví a více než jindy byly konfrontovány se ztrátou zaměstnání. Toto by se však dalo využít jako příležitost pro nový začátek s cílem vytvořit vyváženější společnost.

Studie společensko-ekonomického dopadu pandemie ukazují, že ženy kvůli vypuknutí pandemie covidu-19 ztratily svoji práci téměř dvakrát častěji než muži. OSN doporučuje jako zmírňující řešení „dočasný základní příjem“ na šest měsíců, jehož výše by se lišila v závislosti na životních standardech každé země. Dosáhli jsme kritického bodu, kdy tato opatření by již měla být implementována a zvažována v delším časovém horizontu.

Pozitivní dopady krize

Na jednu stranu by pomoc měla být poskytována všem, mužům i ženám, takovým způsobem, který jim umožní žít důstojně, bez nadbytku, ale s pokrytím jejich základních potřeb. Na druhou stranu se musíme ujistit, že každá žena má možnost pokračovat v práci z domova. Pokud využijeme čas, kdy jsme zavřeni doma, abychom zlepšili naše povědomí o přírodním principu jednoty a začlenili ho do našich vztahů, uvidíme dalekosáhlé pozitivní dopady krize způsobené covidem-19 – posun do zcela nového a harmonického stavu lidské společnosti, jaký jsme nikdy předtím nezažili.

Příroda se nás snaží prostřednictvím pandemie probudit k tomu, abychom měli potřebu udělat další krok v naší evoluci: ve vytváření pozitivních, podporujících, srdečných a ohleduplných vztahů. Naše sobecká maska je to, co nás přivedlo k vytvoření společnosti, ve které se každý snaží využívat ostatní. Fungování tímto způsobem nás všechny vyvádí z rovnováhy. V podstatě musíme dosáhnout stavu, kdy se staráme o druhé ve stejné míře jako o sebe samé.

Jednota žen – štěstí společnosti

Pokud si uvědomíme, kde je správné místo pro muže, ženy, rodiče a děti, coby součástí společnosti, které se navzájem doplňují, budeme se vyvíjet příjemně, podporou a vzájemným posilováním se. Podle struktury přírody žena představuje touhu přijímat, zatímco muž reprezentuje záměr dávat. Pokud tedy ženy vyjadřují touhu ke sjednocení lidstva nad všemi jeho rozdílnostmi a jestliže se sjednotí jako hlavní síla s touto touhou, pobídnou muže k cestě ke sjednocení.

Až muži dostanou tak silný impuls ke sjednocení od žen, budou usilovat o naplnění těchto požadavků a budou se snažit sjednotit a vyrovnat se sjednocené formě přírody, která funguje s altruistickými spojeními mezi všemi jejími částmi. Silné stránky žen by proto měly směřovat k jednotě žen, aby mohly přispívat k prosperitě a štěstí společnosti prostřednictvím sjednocování jejich úsilí při budování nového, spokojeného a příjemného domova pro lidskou společnost.

Všem se nám bude zdát, že sdílíme společný domov, jako bychom žili obklopeni ohromnou milující rodinou ve zcela novém a zlepšeném vnímání zákonů přírody a světa, ve kterém existujeme. Právě teď je vhodná doba napravit svět a jen ženy vědí, jak to udělat.

Přeji vám, abyste byly úspěšné!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *