Principy věčnosti

Nakolik trvalé jsou principy vesmíru?

Tyto principy jsou věčné, protože nejsou převzaty z našeho světa, ale z pochopení základů těch sil, které sestupují do našeho světa.

Náš svět je řízen sítí sil, v podstatě je to však jedna síla. Aby náš svět přivedla do napraveného stavu, rozkládá se na mnoho různých sil, které na nás tlačí z různých směrů, způsobují nejrůznější akce, reakce, takzvaný odpor.

A my podle toho reagujeme a nevyhnutelně se dostáváme do stavu, který je pro tuto sílu žádoucí – k cíli našeho vývoje, který si sama předurčila.

Ona je integrální, ale my jsme rozbití, chybující, nefunkční. Ale v nedokonalém stavu jsme jenom proto, že nás takto stvořila, a aby na nás mohla postupně tlačit z protichůdných stran a různým způsobem ovlivňovat všechny naše části.

Proto začínáme pociťovat, že se nacházíme uvnitř nějakých sil, událostí, které námi procházejí, a na jejichž základě se stáváme chytřejšími, moudřejšími a začínáme si uvědomovat, co se s námi děje. Nakonec si z toho tak nějak skládáme celý obraz světa, i sebe sama, do jednoho společného celku. To je patrné zejména od naší generace.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *