Příspěvky

Co je kabalistický kongres 1

Věda kabala k sobě přitahuje velkou pozornost a zvláštnímu zájmu se těší každoroční mezinárodní kabalistické kongresy v Izraeli, schází se na nich tisíce lidí z desítek zemí světa. Read more

Alegorie o bázlivosti, lstivosti a odvaze

Bázlivost se chtěla schovat sama před sebou, ale kam? Poradila jí Lstivost: „Proč to nevyřešíš s Odvahou? Pak to nebude pro tebe tak děsivé.“ Read more

Čo znamená byť dobrým človekom?

Naše správanie sa stane správnym, keď začneme vnímať sami seba ako súčasť jedného prepojeného celku. Read more

Jaký je smysl utrpení?

V čem je smysl utrpení? Read more

Jak přijímat to obtížné v životě?

Chceme-li naplnit cíl našeho života a dosáhnout rovnováhu se zákony přírody – zákony lásky, odevzdání a spojení – musíme na tom pracovat. Read more

Síla víry výše rozumu

Co to znamená, že síla víry výše rozumu anuluje všechny síly, které ve světě existují? Read more

Nekončící úsilí o jednotu

„Kapající voda nevyhloubí kámen silou, ale vytrvalým kapáním“ – přísloví o nekončícím úsilí o jednotu Read more

Jak naplnit život, abychom před smrtí ničeho nelitovali?

Abychom byli na smrt připraveni a mohli odejít ze života bez výčitek a lítosti, musíme se snažit, abychom v rámci svých omezených možností žili tak, jak si myslíme, že bychom měli. Read more

Existuje mnoho cest ke Stvořiteli

Může se člověk, který nestuduje kabalu, dozvědět o síle odevzdání? Mohou se lidé intuitivně vydat na tuto cestu? Read more

Jaký máme jeden na druhého vliv?

Žijeme společně v jednom velkém propojeném systému. Tento systém ovlivňujeme na fyzické úrovni například i tím, jak spolu komunikujeme a mluvíme. Read more