Příspěvky

Tichá revoluce a svobodná vůle

Ženám, které podstoupily interrupci, a lékařům, kteří jim pomáhali, hrozilo až 14 let odnětí svobody. Takový byl dlouhodobý zákon v Irsku – konzervativní zemi s nejpřísnějšími zákazy potratů na světě.
Přesto, nebo právě proto v dramatickém národním referendu drtivá většina Irů hlasovala za legalizaci potratů.

Tato „tichá revoluce“, jak ji nazval irský předseda vlády, odrážela globální změny, ke kterým dochází v dnešním světě. Všude jsou lidé osvobozováni od rámců, které určují, jak se mají chovat a o čem by měli přemýšlet.

Cesta k takové svobodě byla dlouhá: od monarchie a tyranie diktátorů po současnou demokracii, která má však někdy poněkud podivné formy. Tyto změny svědčí o přirozené a nevyhnutelné tendenci vývoje, v jehož procesu se člověk stává stále více svobodným. A může se sám rozhodovat, jak bude zacházet se svým tělem, rodinou, penězi, jaké má přijmout způsoby chování a tak dále. V budoucnu nakonec všechny zákazy zmizí a člověk se bude řídit sám, kontrolovat sám sebe.

„Svobodu lze obecně přičíst zákonu přírody,“ píše ve svém článku „Svoboda vůle“ velký kabalista Ba’al HaSulam. „A není náhodou, že lidstvo bojovalo stovky let, dokud nedosáhlo určité míry individuální svobody. Naše představa svobody však zůstala velmi nejasná, a pokud se ponoříme do vnitřního obsahu tohoto slova, téměř nic z něho nezůstane.“

Svoboda a výchova

A zde si však neuvědomujeme jednu velmi důležitou věc: svoboda, liberalizace a nezávislost nutně musí být doprovázena výchovou. Čím více se člověk osvobozuje od omezení, tím více v sobě musí vychovávat Člověka. Proto pokaždé, když vytváříme změny ve společnosti, musíme se ptát sami sebe: jaký je jejich účel? Jaké budou naše nové vztahy? Jaké povinnosti budu muset přijmout vzhledem k ostatním? Jak na ně zareaguje moje přirozenost?

Odpovědi na tyto otázky neposkytne ani katolická církev, ani irská vláda, ani trestní zákoník. Vznikají v nitru člověka v souladu s jeho duchovním vývojem. A právě k tomu je nezbytný takový proces výchovy, jenž povede ke vzniku těchto otázek a zostří je.

Na základě změněného vnímání, které se v člověku rozvine, bude pociťovat a chápat, jak je třeba zacházet se životem, jak má jednat. Protože tehdy člověk bude vědět, jak funguje jeho lidská přirozenost, jak se projevuje na úrovni společnosti a jak by na sebe navzájem měli lidé působit. A teprve poté bude člověk přesně znát, jaký musí být jeho další krok.

Do té doby ve společnosti bude existovat nerovnováha mezi úrovněmi vnitřního rozvoje člověka a svobodou, kterou si přeje. Právě proto dnes existuje terorismus, násilí, kriminalita a mnoho dalšího.

A pokud sociální rovnováhy nedosáhneme, pak se můžeme ocitnout v tak rozsáhlém rodinném, sociálním a politickém chaosu, ve kterém si každý bude dělat jen to, co chce, bez ohledu na ostatní. A nebude možné se s tím vyrovnat.

Proto bychom měli co nejdříve pochopit, že člověka nemohou řídit ani peníze, ani moc – pouze výchova. Nový světonázor, který člověku odhalí systém vztahů, v němž žije, a naučí ho, jak sám sebe vnímat a chápat zevnitř.

To je přesně to, čemu učí kabala, jež je dnes dostupná všem. Čím více budeme moudrost kabaly používat, tím rychleji v sobě rozvineme svoji duchovní složku, a pak nebudeme potřebovat žádná omezení. Každý člověk bude moci dělat to, co si bude přát, a výběr jeho duše a srdce bude podporován společností.