Příspěvky

Z knihy Kabala pro začátečníky díl 1.

6.4. Hledání v temnotě nebo záměrný rozvoj

Kabala ve své podstatě odpovídá tomu, co říká věda o genezi fyzického světa. Po zrození života probíhá evoluce od jednoduchých forem ke složitějším. Občas tato evoluce probíhá na jiném základě, než jaký předpokládal Darwin. Podle Darwina je evoluce hledání v temnotě, chaotické objevování varianty, která je v danou chvíli lepší pro příští okamžik. Dochází tak k výběru pro další rozvoj. Co z toho vzniklo, to vzniklo. Nadále se z několika variant chaoticky vybírá ta nejlepší.

Jinými slovy, evoluce je podle Darwina hledání bez předem zadaného cíle. Nejedná se o nahodilý rozvoj: nakonec se do výběru na základě přírodních zákonů zapojuje vše, co jen je možné. Ovšem toto hledání od počátku není cílené. Darwinova teorie nepočítá s formulací – „konečný výsledek – v počáteční Myšlence“.

Darwinova teorie je sama o sobě správná, ale tvrzení, že se vše rozvíjí podle materialistického zákona, naprosto neodpovídá pravdě.

Zákon je takový, že rozvoj probíhá podle míry, v jaké se projevují a realizují Rešimot (duchovní geny). Rešimot se nacházejí jak v nás, tak i v každém organismu, na všech úrovních (neživé, rostlinné, živočišné) a rozvíjejí se po řetězci. Konečný, úplně poslední článek tohoto řetězce rozvoje je předem známý – je to dokonalý stav každého prvku přírody.

Knihu v češtině je možné zakoupit zde v tištěné formě a zde e-knihu.

Z knihy Kabala pro začátečníky díl 1.

Zdroje klasické kabaly

Kabala vznikla před více jak čtyřmi tisíci lety v sumersko-akkadském historickém období. Její vznik sahá do období starověkého Babylonu. Read more