Příspěvky

Jak dojít k sebe anulování

Světový kongres Kabaly „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 2 Read more

Skvělý nástroj pokroku

Světový kongres Kabaly „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 5
Read more

Nezůstat filozofem

Světový kongres Kabaly „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 1

Jaký je správný postoj ke stavům pýchy a hrdosti?

Jsou to dva protikladné pocity a my se musíme naučit, jak s nimi pracovat.

Kabala je praktická věda. Ten, kdo ji praktikuje, začíná cítit, o čem hovoří, a ten, kdo ji nepraktikuje, zůstává filozofem. A tak i během desítek let se nemůže nic změnit.