Příspěvky

Duchovní vidění na kontrastu světla a tmy

K cíli stvoření není možné jít po přímé cestě, vždy se od ní budeme odchylovat, raz jedním směrem, pak druhým směrem. Read more