Příspěvky

Jak připravit děti na život?

Nový vzdělávací program v Izraeli navrhuje připravit žáky dvanáctých tříd na život. Read more