Příspěvky

Postrkuje přátele k cíli

Jak odhalit skutečné vztahy v desítce? Jak začít tření srdcí a uvidět vzájemnou záruku? Read more

Šest problémů, které vedou do propasti?

Generální tajemník OSN pojmenoval šest problémů, které vedou lidstvo do propasti. Read more

Je v pořádku, že se USA stará jen o sebe?

Od Druhé světové války je Amerika prakticky nepřetržitě zapojena do nějakého druhu války. Korea, Vietnam, Irák, Afghánistán… Read more

Stvořitel nemění své plány

Je-li svět v tak kritickém stavu, proč by tedy Stvořitel nemohl rozdmýchat živý zájem o vědu kabalu ve velkých masách lidí a posouvat svět k nápravě? Read more

Politická scéna očima moudrých

Když se podíváme na politickou scénu ve světě, vidíme dva směry, které se snaží zničit jeden druhého: pravý a levý. Střídají se v nadvládě a jejich souboje jsou stále urputnější a ničivější. Read more

Čím trpí kabalista?

Lidé se mě ptají: Čím kabalista trpí, zažívá utrpení? Read more

Podívejte se za obrazovky, do mladých srdcí, které za nimi buší.

Nutnost přepnout se do virtuálního učení se stala mimořádnou výzvou. Většina učitelů má pocit, že učit žáky virtuálně není efektivní a ničí jak děti, tak vychovatele z důvodu složité komunikace a nedostatku fyzického kontaktu. Read more

Co se ve školách nevyučuje (a mělo by)

Společnosti neuspěly u zkoušek ze vzdělání. Read more

Otevřme cestu světlu!

Je možné v našem světě odevzdávat, aniž bychom přijímali potěšení, a jak lze dávání obecně spojit s naším světem? Read more

Energie není nedostatek, je nedostatek „normálnosti“

Navzdory zvýšené výrobě energie z obnovitelných zdrojů a navzdory zpomalení výroby automobilů, cena ropy závratně roste. Přestože stále méně elektráren spaluje uhlí, ceny uhlí také prudce rostou. Read more