Příspěvky

Pojem „tělo“ v materiálním a duchovním

Říká se, že „Stvořitel nenávidí těla“. Proč? Vždyť to On je vytvořil. Read more