Příspěvky

Jom Kipur není smutek, ale oslava

Pro kabalisty neznamená Jom Kipur smutek ani žal, ale je to velmi vysoká duchovní úroveň, něco jako svátek. Read more

„Synové královského paláce“

„Nevěsta“ – to je Malchut, spojení minimálně deseti lidí ve skupině. Read more