Příspěvky

Tajemství Tóry

Často poslouchám pořady „Tajemství Věčné Knihy“, kde vysvětlujete podstatu každého přikázání, a snažím se pochopit, jak kabalisté tyto informace předávají. Read more