Příspěvky

Síla dobra a síla zla, část 1

Všechna náboženství představují svět tak, jako by jej ovládaly dvě síly – síla dobra a síla zla. Read more