Příspěvky

Nejvyšší potěšení

Náš život není potěšením, ale snahou uniknout z utrpení, to znamená, že v každém okamžiku hledáme příležitost trpět méně. Read more

Chanuka v člověku

Začal jsem číst o Chanuce, o válce Makabim proti Javanim (Řekům) a nechápu, jak to spojit s tím, co se děje s naším světem? Read more