Příspěvky

Sociální inženýrství – pravda je otázkou pohledu

V posledních letech se téma – sociálního inženýrství, které lze definovat jako nedobrovolnou manipulaci s lidmi tak, aby jejich činy a názory byly v souladu s vůlí manipulátora, stalo aktuálním tématem diskusí. Read more