Příspěvky

Sukot: Jak může lidstvo žít v harmonii pod jednou střechou

Pojem domova se dnes pro masy lidí po celém světě relativizuje. Každý den vede snaha o lepší příležitosti a pracovní místa mnohé k migraci na nová místa. Rekordní množství lidí prostě nemá na výběr a jsou nuceně přemístěni v důsledku války, pronásledování, zločinu nebo přírodních katastrof. Podívejme se, co nás může naučit svátek Sukot o vytváření skutečného pocitu sounáležitosti a pokojného soužití.

Nejprve se podívejme na demografii. Dle Organizace spojených národů žije odhadem 258 milionů lidí z celého světa v zemi, jež není jejich rodištěm. V posledních dvou desetiletích to je nárůst o 49 procent. Jedna třetina z nich musela uprchnout z důvodu podmínek ohrožujících život, za vidinou bezpečného útočiště, s očima upřenýma hlavně na bohaté země.

Lídři EU se neúspěšně snaží vyřešit to, co je považováno za největší uprchlickou a vysídlovací krizi naší doby. V některých evropských městech se protiimigrantské nálady rychle vystupňovaly do hlubokého sociálního napětí. Během toho se do Spojených států snažilo vstoupit odhadem přes 11 milionů nezdokumentovaných přistěhovalců, což vede k humanitární krizi podél hranice USA.

V dnešním světě je těžké najít příklady stability, stálosti a práva. Dynamika našeho globálního a vzájemně propojeného světa, kde pohyb každého jednotlivce ovlivňuje ostatní, nás neustále tlačí svou nestabilitou a nepředvídatelností. V systému vzájemného propojení jsme všichni závislí jeden na druhém. To znamená, že co není dobré pro všechny, nemůže být dobré ani pro jednotlivce.

Přirozený průběh vývoje

Migrace milionů lidí z jedné země do druhé je součástí programu vývoje přírody. Totéž platí pro měnící se globální klima, jež je další významnou příčinou přemísťování a nejistoty. Příkladem jsou devastace způsobené tajfunem Tapah v Japonsku a Mangkhut na Filipínách, nebo hurikánem Dorin na Bahamách a Florence ve Spojených státech. Hurikán Florence za sebou zanechal ničivou stopu, jež se odhaduje na škody ve výši 22 miliard dolarů a tisíce lidí vystěhovaných v důsledku nucených evakuací.

Faktem však je, že těmto úderům můžeme zabránit. Pokud bychom ještě před úderem přírody pochopili stanovený plán rozvoje přírody, mohli bychom celou lidskou rasu vést k jasnému novému horizontu.
Co tedy stojí v cestě tomu, abychom vytvořili dobrý život pro všechny lidi?

Není to nic jiného než lidské ego – touha si užívat na úkor druhých. V rámci přirozené evoluce lidstva se ego rozrostlo do groteskních rozměrů jako rakovina uvnitř systému, zatímco příroda očekává, že budeme dodržovat základní zákon rovnováhy mezi všemi jejími elementy: nehybnou, rostlinnou, živočišnou a lidskou.

Čím dříve pochopíme lekci přírody, která nás učí, tím dříve můžeme změnit náš pomíjivý a křehký život na takový, který je pozitivní, stabilní a mírový.

V bezpečí, jistotě a ve zvyku

Člověk jako každý jiný živočich usiluje o pohodlí a bezpečnost. Zajímavé je, že svátek Sukot (svátek Svatostánků) je výzvou k vystoupení z našeho pohodlného egoistického „domova“ a k vybudování nové struktury, Suky jakožto symbolu nového světa, který pro sebe můžeme vybudovat a v němž změníme naši egoistickou přirozenost na kvalitu odevzdání.

Proč je tato přestavba a přemístění důležité? Co to má s námi společného?

Jak se lidstvo vyvíjelo, snažilo se zajistit solidní budoucnost, ale smutnou realitou je, že se život stal postupem času složitějším. V minulosti se všechno zdálo jednodušší. Zdálo se, že měl život kontinuitu, pohodlí a stabilitu. Rodiče zdědili domovy a nechali je svým dětem. Lidé se ve svých profesích cítili bezpečně a měli jen málo starostí o budoucí zdroj příjmů. Přesto se však zdá, že v posledních letech všechno rychle ztratilo hodnotu.

Rodiny jsou víc a více v troskách. Všechno se zdá být předmětem změny. Obecně by se dalo říci, že se stal včerejší pohodlný domov dnešním dočasným útočištěm před bouří, která nás v něm svírá.

Jaká je jedna z nejúzkostnějších ironií naší doby? Je to tak, že v technologické éře, kdy máme dostatek zdrojů, abychom zaručili dobrý a bezpečný život pro všechny, využíváme náš rozvoj k tomu, abychom si navzájem ublížili, zapojili se do válek, konfliktů a neustálých bojů a vytvářeli atmosféru rostoucí úzkosti namísto toho, abychom ji využili ke zvýšení důvěry. Naše zlá přirozenost přemáhá naše touhy po příjemném životě.

Naše dnešní nejbezpečnější sázka je prozkoumat přírodu do hloubky a identifikovat její neotřesitelná pravidla. Pochopením trendu vývoje přírody můžeme zajistit bezbolestný a rychlý pokrok.

Znalost o vnitřním fungování systému přírody je naší jedinou oporou v měnícím se světě. Potřebujeme dosáhnout univerzální znalosti, která zahrnuje poznání přírodního systému, pochopení toho, jak to funguje a kam směřuje náš vývoj jako lidské bytosti. Když tomuto systému porozumíme, přizpůsobíme se obecnému zákonu přírody, síle, která řídí a kontroluje v realitě vše.

Od sebelásky k lásce k druhým

Vzorec, pomocí kterého můžeme začít a tuto Vyšší sílu udržet, je „milovat bližního svého jako sebe samého“. Dodržování tohoto pravidla vyžaduje opuštění ega, s nímž jsme byli stvořeni – opuštění našeho trvalého domova sebelásky a vstup do nového obydlí lásky k druhým. To je to, co učí moudrost kabaly, a to je vnitřní poselství svátku Sukot.

Milovat svého bližního jako sebe sama je prostředkem k odhalení nového domova. Na cestě od lásky k sobě samému k lásce k druhým dochází k nahrazování našeho tradičního obrazu reality novým. Naše smysly jsou obrácené, mysl a srdce mění směr zevnitř ven a je nám odhalen opačný svět. Najednou vidíme vyšší, širší svět, ve kterém se nachází program rozvoje a řízení našich životů.

Rovněž, když se nám otevřou oči a uvidíme, že jsme všichni jedno, tak přestaneme dělat chyby a postaráme se o šťastné soužití pod jednou společnou globální střechou. Šťastný Sukot!

Svobodná vůle – zaprodaná hra?

Pokud je vše diktováno zákony přírody, je-li vše předurčeno okolnostmi, je-li vše předvídatelné, máme vůbec nějakou svobodnou vůli? A můžeme změnit naše životy k lepšímu?
Read more

V čem tkví tajemství ženské síly?

Studie ukazují, že se ženy velmi úspěšně spojují, když se vydávají na nějakou akci, aby se cítili jistější.

Read more

Co připravuje evropský chalífát na Židy?

Po oficiálně vyhlášené porážce ISIL se Evropa brzy setkala s hrozbou přílivu militantů. Již několik let zde přemýšlejí o tom, co dělat s tisíci džihádisty, kteří disponují evropskými pasy. A podle všeho se záležitost nedostane dál za naše úvahy.

Read more

Silné spojení na základě dvojitého ega

Co pociťuje pár, když se nachází ve „sdíleném prostoru“, když vám váš partner rozumí a cítí vás? “Sdíleným prostorem” se má na mysli plné vzájemné porozumění v rámci jeho limitů. Tento prostor je obyčejně vytvořen v postoji k dětem. Společná starost a důležitost, jež jim pár přisuzuje, pár spojuje.

Zdánlivě se jedná o vnější faktory, ne naše, ale patří k nám. Nemáte-li děti, je mnohem složitější najít společné pojící body. Musíme hledat věci, na kterých se shodneme, porozumění, něco, co máme společného; kde se shodneme, vzájemně se chápeme a spojíme se, ačkoli jsme na počátku měli rozlišné názory. Těmto úvahám jsme však už natolik přivykli, že bez nich nemůžeme být. A dokonce i kdyby jsme mohli napravit rozdíly mezi námi, nechtěli bychom. Cítíme, že všechny tyto rozpory jsou příležitostí ke zvláštnímu spojení. Dokonce už chápeme, že bez nich by ho nebylo.

Všechny ty “nepříjemnosti” nám pomáhají se spojit. Právě díky tomu, že činím ústupky a můj partner činí ústupky, mezi námi cítíme spojení. Bez vzájemných ústupků by nebylo spojení. Pokud bychom se od počátku na všem shodli, necítili bychom kontakt. Bylo by to, jako bychom byli jedna a ta samá věc. Když činíme ústupky, neanulujeme naše ego, ale spíše nad ním stavíme spojení, jak je řečeno „láska překryje všechny hříchy“. Proto, toto silné spojení, vnitřní kontrast mezi námi, se zachová, ale nad ním, láska roste daleko výše.

“Sdílený prostor“ je naše dvojité společné ego, protože díky tomu, nás spojuje silněji a dovolí nám spojení mezi námi cítit. O tento „sdílený prostor“ se musíme neustále starat, vyvolávat jej a snažit se jej rozšířit s ohledem na různé druhy spojení od fyzických k duchovním.

Dětská tajemství pro dospělé, aneb je na čase poznat, co nám děti samy neřeknou.

Podíváme-li se na současné děti, které jsou fascinované gadgetama, často vypouštíme ze zřetele rodiče, kteří se s touto situací vyrovnávají. Rodiče se s tím nejen smiřují, ale oni sami jsou také pohlceni velmi důležitými „displejovými“ záležitostmi.
Read more

50. výročí festivalu „Woodstock“

Uplynulo přesně 50 let od doby, kdy se konal slavný rockový festival „Woodstock“, který symbolizuje éru hippies: mír a lásku, svobodné vztahy, takzvané „děti květin“.

Tu dobu si dobře pamatuji. Tehdy jsem byl student. A dokonce i v Rusku, kde existovala velmi uzavřená společnost a kde všechno podléhalo přísnému režimu, přineslo toto hnutí pocit určité svobody a naděje, že směřujeme k dobrému světu, kde se všichni budou navzájem milovat.

Bylo to velmi naivní a laskavé hnutí. Lidé se nestyděli otevřeně vyjadřovat svůj láskyplný přístup k ostatním. Vzpomínám si, jak mladí tancovali na náměstí v Petrohradě (Leningradě). V té době jsem již dokončoval studia na univerzitě a uvažoval jsem o odjezdu z Ruska do Izraele, ale tuto zvláštní atmosféru si pamatuji.

Bylo to velmi naivní, svým způsobem je však trochu naivní každá éra. Lidé se staví k životu naivně i dnes, neznají jeho cíl, přitom však trpí, bojují o přežití. Dnes lidé z naivity pláčou a tehdy se naivně smáli a radovali – to je veškerý rozdíl. Jedno i druhé je naivní, neboť nevědí, kvůli čemu žijí.

Hippies zaplnili nedostatek poznání smyslu života radostí a dnes lidé tuto prázdnotu zaplňují slzami. Co je tedy lepší? Na jedné straně je lepší se radovat než plakat, ale na druhé straně je pláč dobrý, protože člověka nakonec přivádí k hledání řešení.

Hnutí hippies je protestem mladých lidí proti společnosti založené na konkurenci, proti ochotě se uspokojit málem, je to touha po lásce, po svobodě každého jednat podle svého přání.

Mládež se chtěla vymanit ze zastaralého rámce, který byl velmi těsný, kapitalistický, spotřebitelský, uzavřený. Chtěli svobodu. Pro vládnoucí režimy bylo velmi obtížné proti nim bojovat, dokonce i v Rusku s jeho KGB, vždyť v podstatě nechtěli nikomu dělat nic špatného.

Bylo to období průniku člověka do vesmíru, kdy lidstvo začalo přemýšlet o tom, co je nad planetou Země. A byla to tehdy zvláštní atmosféra. Za ta léta ovšem čas odvedl svou práci, hippies vyrostli, oženili se, narodily se jim děti a uvědomili si, že si musí vydělávat na živobytí. Staré ideály zemřely.

Radost je dobrá, cíl stvoření však nespočívá v tom, aby se lidé prostě jen radovali, nýbrž v tom, aby dosáhli skutečného smyslu života. Lidstvu byla dána na krátký čas možnost, aby se těšilo z pociťování toho, jak je hezké se k sobě navzájem dobře chovat. Jako by dali každému drogu. Celý svět byl tímto dojmem ohromen, dokonce ani politici nejednali tak krutě a toto hnutí okamžitě nezakázali.

Svět obdržel příklad toho, jak je možné žít v míru a lásce. Bylo to, jako by přišla teplá vlna, která vystřídala studenou. Z toho se učíme, jaký je rozdíl mezi dobrem a zlem. Bylo to naivní, dětské rozhodnutí, ale dnešní svět potřebuje něco vážnějšího: musí si vybudovat svoje vlastní spojení. Pak to bude skutečný elixír života, ne droga.

Musíme se pozvednout na úroveň odevzdání, lásky a jednoty, ale ne jako před padesáti lety – jakoby pod vlivem drogy rozprášené shora, díky které lidé náhle začali tančit a zpívat na náměstích.

Pokud známe cíl a důvod, proč se sjednocujeme, pak tuto sílu v nás sami vytváříme a dospějeme ke stejnému pocitu. Cíl spočívá v tom, abychom společně na základě probuzení zdola mezi sebou vytvořili pouto, které nám poskytne radost. Uvnitř této radosti odhalíme velkolepý život.

Před padesáti lety nás jakoby shora trochu pozvedli, trošičku nás vytáhli z egoismu na vršek tohoto světa. A nyní takové pozvednutí musíme vyvolat sami na základě šíření vědy kabaly.

Tehdy přišla touha po spojení shora a nyní ji musíme vygenerovat zdola. Současná generace vůbec není jako „děti květin“ – je velmi cynická. A právě díky tomuto cynismu může stoupat vzhůru a vědomě se nad svůj cynismus pozvedávat.

Mezi těmito dvěma vrstvami – vnitřním, cynickým egoismem a altruismem a láskou nad ním – najdeme sami sebe v pravé podobě. „Všechny zločiny přikryje láska.“ Jsou zločiny: cynismus, sobectví a nad nimi stavíme vyšší stav pomocí Vyšší síly. A pak květiny nebudou jenom namalované a naivní, ale skutečné.