Příspěvky

Co potřebujeme v roce 2024

Co přejete lidem v roce 2024? Read more

Proč náboženství vyvolávají tolik válek ve světě?

Náboženství vyvolávají tolik válek ve světě, protože každé z nich usiluje o prosazení své nadřazenosti, síly a věčných pravd. Read more

Novoroční girlanda od srdce k srdci

Myslím, že začínající rok 2024 bude lepší než ty předchozí. Read more

Jaká jsou Vaše přání pro rok 2024?

Přeji celému lidstvu, aby se přiblížilo k pochopení hlavní příčiny toho, proč se nachází v tak hlubokých problémech a aby hledalo cestu ven. Read more

Jaké je poslání autistů ve světě?

Autismus se klasifikuje podle různých vnějších a vnitřních znaků a diagnostika je stanovena podle daných testů. Read more

Musí se všichni učit vědu kabalu?

V „Úvodu do vědy kabaly“ studujeme to, co se zdá být ze všeho nejzajímavější: strukturu našich přání, způsob, jak přijímat potěšení. Přesto to v lidech nevzbuzuje velký zájem. Read more

Peníze z pohledu kabaly

Jaký je vnitřní kabalistický význam společné peněžní měny? Je to vyjádření určitého lidského snažení? Read more

Kabala jako patent nekonečného potěšení

Na hmotné úrovni nám Stvořitel dává všechny druhy potěšení, jako jsou peníze, moc, čest znalosti. Jaká potěšení dostaneme na duchovní úrovni? Read more

Kdy přijde Mesiáš?

Galina Azaria píše: „Michaeli Leitmane, jsem velmi vděčná za Vaše poučné a vzdělávací programy. Zajímá mě jedna otázka – kromě Vás na ni nikdo jiný neodpoví. Kdo je Mesiáš? Přijde Mesiáš brzy? Pokud přijde, nastanou na naší planetě změny? Proč na něj tolik lidí čeká? Kdo to je?“ Read more

Od lásky k nenávisti je jeden krok

Podle židovské tradice se 15. Av slaví jako den lásky. Kdysi, v dávných dobách si mladé dívky v tento den oblékaly bílé šaty a chodily tančit do vinic. A mládenci se dívali na dívky a vybírali si nevěsty. Read more