Příspěvky

Z knihy Dosahování vyšších světů, průvodce duchovním odhalením

Naše duše, „já“ každého z nás, se nachází ve svém dokonalém stavu od okamžiku, kdy Stvořitel v průběhu našeho tvoření rozhodl, jaké by „já“ mělo být. Read more

Jako lidstvo se podobáme dospělým, kteří si na pískovišti spokojeně hrají s autíčky

V průběhu lidského vývoje byla příroda vždy dárcem, naopak člověk ve svém egoistickém vývoji byl vždy příjemcem na úkor druhých. Read more

Vše je o penězích

Proč jsou peníze – jako měřítko našeho konání, základem všech problémů na světě? Read more

Myslíte, že v budoucnosti můžeme mít mírový život bez jakýchkoli válek?

V lidském vývoji přijde etapa, kdy pocítíme, že nemůžeme pokračovat v odloučení od poznání a procítění skutečných přírodních zákonů, které nás řídí, a že jejich odhalení v našem životě je to jediné, co nám chybí. Read more

Dar od Stvořitele

Jak probíhá přechod mezi Lo Lišma (kvůli sobě) a Lišma (kvůli Stvořiteli)? Může k tomu dojít v každém okamžiku, v každé myšlence, v každé touze? Read more

Proč je v dnešním světě stále více akceptován antisemitismus?

Antisemitismus funguje jako přírodní zákon. Čím více jsou Židé mezi sebou rozděleni, tím více se probouzí nenávist k Židům v srdcích lidí po celém světě. Read more

Jedinečnost metodiky Ba‘al HaSulama

Co charakterizuje metodiku Ba‘al HaSulama? Read more

Co je největším nepřítelem Izraele?

V současné době převládají ve světě všeobecné sympatie k Palestincům, což vytváří neobjektivní a jednostranný postoji vůči Izraeli. Read more

Na čem závisí deeskalace izraelsko-íránského napětí

Nemyslím si, že Izrael má s Íránem problém. Myslím, že problém máme jen lidé Izraele sami se sebou. Read more

Co potřebujeme v roce 2024

Co přejete lidem v roce 2024? Read more