Příspěvky

Mlčení je způsob předávání informací

Slovo to je síla. Je možné i mlčení nazvat silou? Read more