Příspěvky

Svátky jsou fáze nápravy duše

Roš ha-Šana, Slichot, Jom Kipur – to jsou fáze nápravy duše. Svátky, které na tomto světě slavíme, symbolizují vnitřní činy, které musíme vykonat, a tyto činy přísluší každému člověku na cestě nápravy. Read more

Sukot – konec duchovní cesty

Ba‘al HaSulam řekl („Šamati“), že svátek Sukot je časem radosti, radostného překonávání, což znamená návrat v lásce, kdy se všechna provinění člověka mění v jeho zásluhy. Read more

Podstata článku „Poháněč oslů“

Jaká je hlavní myšlenka článku „Poháněč oslů“? Jak je možné prakticky využít pro svůj duchovní rozvoj to, co je tam napsáno? Read more

Cesta za šťastím Dalea Carnegieho

Dale Carnegie bol americký psychológ, rečník a spisovateľ. Svojím inšpiratívnym učením a najpredávanejšími knihami výrazne ovplyvnil nespočetné množstvo životov. Read more

Proč se na mě Bůh hněvá?

Nic takového, jako by se na tebe Bůh hněval, neexistuje. Některé texty v Tóře by mohly být takto nesprávně interpretovány, protože mluví jako lidé. Read more

Svátky – sjednocení duší

Nyní nastalo období židovských svátků – jaký je jejich kabalistický význam? Read more

Jak mohu zvládnout svou závislost na hazardních hrách?

Atraktivita hazardních her pochází z naléhavého pocitu chybějícího spojení s osudem. Co je to nedostatečné spojení s osudem? Read more

Oživení mrtvých přání

Co znamená v duchovní práci „oživovat mrtvé“? Read more

Od Jom Kipur do Purim

Proč je zvykem držet půst na Jom Kipur? Read more

Musí se všichni učit vědu kabalu?

V „Úvodu do vědy kabaly“ studujeme to, co se zdá být ze všeho nejzajímavější: strukturu našich přání, způsob, jak přijímat potěšení. Přesto to v lidech nevzbuzuje velký zájem. Read more