Příspěvky

Existuje mnoho cest ke Stvořiteli

Může se člověk, který nestuduje kabalu, dozvědět o síle odevzdání? Mohou se lidé intuitivně vydat na tuto cestu? Read more

Jaký máme jeden na druhého vliv?

Žijeme společně v jednom velkém propojeném systému. Tento systém ovlivňujeme na fyzické úrovni například i tím, jak spolu komunikujeme a mluvíme. Read more

Historie ve světle kabaly

Proč jsou otázky ohledně historie nesprávné? Studovat cokoli bez znalosti základů (včetně historických) je obtížné, nebo dokonce nemožné. Read more

Poslední mince

Jak postupujeme, zlý počátek, síla egoismu se odhaluje pokaždé silněji a silněji, takže na úplném konci nevíme, co máme udělat. Read more

Co to je „Pesach“?

Co to je „Pesach“? Read more

Proč ve Spojených státech roste antisemitismus v doposud nevídané míře

Antisemitismus ve Spojených státech není nic nového. Vzpomínám si, že se rozmáhal již před 15 až 20 lety, když jsem tam byl na univerzitním přednáškovém turné. Read more

Pesach

Pesach znamená přechod od vnímání našeho světa, který je vlastní každému člověku tohoto světa, ke vnímání Vyššího světa. To dokáže pouze kabalista. Read more

Co se slaví během svátku Pesach

Kdo jsou „Egypťané“ a „Izraelité“ v duchovní práci? Read more

Jak začít vnímat a cítit jedinou sílu, která všemu vládne.

Za veškerým životem zde na této planetě stojí jediná síla – síla lásky, odevzdání, spojení a obraz, který vnímáme, je jejím projevem. Read more

Úsilí o dosažní pozitivního spojení: Přistupovat ke každému okamžiku jako k nové bitvě.

Když muž procházel tržištěm, zakřičel na něj obchodník s bojovými kohouty: „Kup si mého kohouta umí bojovat na život a na smrt.“ Read more