Příspěvky

Návrat průkopnického ducha

Když jsem v roce 1974 přijel do Izraele, byl jsem přidělen do hotelu, kde bydleli noví olimové (Židé, kteří právě imigrovali do Izraele). Read more