Příspěvky

Úkol kabalistů

Úkolem kabalistů je přinášet lidem světlo, sdělit jim, že mohou dosáhnout takového stavu, ve kterém začnou cítit Vyšší svět, Vyšší sílu, Stvořitele a sebe. Proto studujeme. Read more