Příspěvky

Čím trpí kabalista?

Lidé se mě ptají: Čím kabalista trpí, zažívá utrpení? Read more