Video “Kabalistu mērķis šodien”

Kabalistu mērķis šodien

KABALISTU MĒRĶIS ŠODIENKabalistu mērķis ir izstāstīt, ka mums ir jālīdzinās dabas likumam, kurā mēs atrodamies.Dabas likums – atdeve.

Gepostet von Starptautiskā Kabalas Akadēmija am Freitag, 7. August 2020

Sievietes garīgā loma, 3. daļa

Nosliekt kausu uz labā pusi

Taču, ja cilvēkam ir tikai saņemšanas spēks un nav atdeves dzirkstis, tad viņš nespēj izdarīt izvēli, lai atgrūstu ļauno un izvēlētos labo, tāpēc ka šādā gadījumā viņam nav spēka, kas spētu nosliekt kausu uz labā pusi. (Rabašs, „Dargot sulam”, 294. „Tieši no vīrieša un sievietes”)

Vissvarīgākais ir atdeves īpašība. Mums nepieciešams to maksimāli attīstīt un atbilstoši tai lietot sievišķo saņemšanas īpašību, lai mums vienmēr būtu iespēja pacelt atdeves īpašību virs saņemšanas īpašības. Tad mēs spēsim saņemšanas darbības veikt dēļ atdeves.

Tāpēc tieši tad, kad šie abi spēki ir vienādi – saņemšanas spēks un atdeves spēks, – un tas ir visoptimālākais variants, tad cilvēkam ir vieta darbam un piepūlei, lai ar piepūles palīdzību spētu nosliekt kausu uz labā pusi.

Un šo darbību – kad kauss nosliecas uz labā pusi, dēvē par jaundzimušo. Tas ir, Radītājs dod dzīvības garu šai darbībai.

Šeit netiek runāts par atsevišķiem ķermeņiem, bet par vienu cilvēku, tāpēc ka katrā no mums ir sievišķā un vīrišķā daļa. Ja tās atrodas pareizā mijiedarbībā, kad cilvēks, strādājot ar sevi, izsauc sevī šādu augstākās gaismas iedarbību, ka visa viņa vēlme saņemt atrodas zem nodoma atdot, tad viņš darbojas pareizi, izlaboti.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 08.03.2020.

Sievietes garīgā loma, 2. daļa

Vīrišķās un sievišķās sākotnes savietošana

Tieši no vīrieša un sievietes piedzimst auglis. Taču tikai no vīrieša vai tikai no sievietes nekas nevar piedzimt.

Par vīrišķo sākotni dēvē atdeves spēku, par sievišķo sākotni – saņemšanas spēku. Taču auglis ir labie darbi, kuros dzīvos dzīvības gars. (Rabašs, „Dargot Sulam”, 259. „Tieši no vīrieša un sievietes”)

Vīrišķā sākotne ir nolūks dēļ atdeves, sievišķā sākotne ir vēlme saņemt. Ja tie savstarpēji savienojas, tad notiek to pareizs savietojums. Un iznāk, ka tad, kad vēlme saņemt un virs tās nolūks dēļ atdeves savstarpēji mijiedarbojas, tie spēj sevī atklāt Radītāju, tas ir, veikt vislabāko, visaugstāko darbību, kāda mūsu pasaulē ir radījuma varā.

Neviens vīrietis un neviena sieviete nespēj to izdarīt atsevišķi. Tikai pareizi kombinējot vīrišķās atdodošās un sievišķās saņemošās īpašības tie spēj īstenot saņemšanu dēļ atdeves, tas ir, no sevis izveidot līdzību Radītājam. Citādā veidā neviens no viņiem nav pilnīgs.

Jautājums: Kāds ir vīrišķās un sievišķās sākotnes pareizs savietošanas princips?

Atbilde: Saskaņā ar kabalas mācību katrā no mums ir vīrišķā un sievišķā sākotne. Cilvēkam nepieciešams strādāt tā, lai viņa vēlme saņemt būtu pilnīgi zem nolūka atdot (dēļ atdeves). Un tad iznāks pareiza mijiedarbība.

Mums nepieciešams saprast, ka runa nav par sievieti un vīrieti, bet tieši par pareizu šo sākotņu mijiedarbību cilvēkā.

Taču no otras puses, ja mēs runājam par ģimeni, par pareizām vīrieša un sievietes attiecībām, tad runājam par viņu skaidru savu īpašību izpratni, kad sievietes īpašības un vīrieša īpašības kombinējas tā, ka patiešām dod garīgu augli. Katru reizi viņi dzemdina no sevis nākamo stāvokli un to dēvē par viņu bērna piedzimšanu.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 08.03.2020.

Avots krievu valodā

Sievietes garīgā loma, 1. daļa

Sievišķās sākotnes izlabošanas vārdā

Vienā no rakstiem Rabašs raksta: „Kura ir tā tīkamā sieva? Tā, kura izpilda vīra vēlmes.

Zināms, ka cilvēks tiek dēvēts par sievieti, „nukva”, ja saņem gaismu no Saimnieka. Radītājs sniedz baudu saviem radījumiem. Kad cilvēks tiek dēvēts par tīkamu sievu? Tad, kad izpilda vēlmes, tas ir, kad visās baudās, kuras saņem, viņš izveido nodomu izpildīt Saimnieka vēlmi bez jebkādas vēlmes sev.”

Ja šo citātu izlasīs vienkāršs cilvēks, viņš, iespējams, noturēs kabalistus par viduslaiku vergturiem.

Taču, mācoties kabalu, mēs sākam saprast, ka šeit domāta mūsu vēlme, dēvēta „sieviete”. Kabalā vēlme saņemt tiek dēvēta par sievietes vēlmi, taču vēlmi atdot – par vīrieša vēlmi.

Tam nav nekāda sakara ar dzimuma definējumiem mūsu pasaulē. Tāpēc nekādā gadījumā netiek domāti sievietes un vīrieši, vienkārši gribam teikt, kādā mērā sieviešu garīgās saknes ne tikai atšķiras no vīriešu, bet ir daudz svarīgākas par tām. Tāpēc ka viss, kas pasaulē tiek darīts dēļ izlabošanas, tiek darīts sievišķās sākotnes izlabošanai.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 08.03.2020.

Avots krievu valodā

Sievietes garīgā loma, 1. daļa

Sievišķās sākotnes izlabošanas vārdā

Vienā no rakstiem Rabašs raksta: „Kura ir tā tīkamā sieva? Tā, kura izpilda vīra vēlmes.

Zināms, ka cilvēks tiek dēvēts par sievieti, „nukva”, ja saņem gaismu no Saimnieka. Radītājs sniedz baudu saviem radījumiem. Kad cilvēks tiek dēvēts par tīkamu sievu? Tad, kad izpilda vēlmes, tas ir, kad visās baudās, kuras saņem, viņš izveido nodomu izpildīt Saimnieka vēlmi bez jebkādas vēlmes sev.”

Ja šo citātu izlasīs vienkāršs cilvēks, viņš, iespējams, noturēs kabalistus par viduslaiku vergturiem.

Taču, mācoties kabalu, mēs sākam saprast, ka šeit domāta mūsu vēlme, dēvēta „sieviete”. Kabalā vēlme saņemt tiek dēvēta par sievietes vēlmi, taču vēlmi atdot – par vīrieša vēlmi.

Tam nav nekāda sakara ar dzimuma definējumiem mūsu pasaulē. Tāpēc nekādā gadījumā netiek domāti sievietes un vīrieši, vienkārši gribam teikt, kādā mērā sieviešu garīgās saknes ne tikai atšķiras no vīriešu, bet ir daudz svarīgākas par tām. Tāpēc ka viss, kas pasaulē tiek darīts dēļ izlabošanas, tiek darīts sievišķās sākotnes izlabošanai.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 08.03.2020.

Avots krievu valodā

Kabalas grupas mērķis, 12. daļa

No daudzām metodikām izvēlēties vienu

Jautājums: Saskaņā ar kabalas principu, grupā ieteicams runāt par garīgiem terminiem no pirmavotiem. Piemēram, ja mēs lasām „Desmit sefirot mācību” vai „Zoar Grāmatu”, varam kontaktēties viens ar otru izmantojot terminus no šiem tekstiem?

Atbilde: Jā, tas nav aizliegts.

Replika: Ir vēl tāds princips, ka svarīgi uz kabalas apgūšanas laiku abstrahēties no citām garīgām praksēm un metodēm.

Atbilde: Dabiski. Lai tu izprastu noteiktu metodiku, tev taču ir nepieciešams tajā iedziļināties. Nedrīkst taisīt maisījumu no visām iespējamām metodikām un pieejām – un to ir ļoti daudz.

Ir austrumu un rietumu mācības, ir zinātniskās un psiholoģiskās, ir pēc Bāla Sulama un pēc rava Kuka. Izsenis pazīstama AGRA metodika, Bāla Šem Tova metodika utt. Proti, ir ļoti daudz dažādu ceļu pie Radītāja. Lai gūtu panākumus, nepieciešams nodarboties ar kādu vienu novirzienu.

Pateicoties tam, ka es atradu savu Skolotāju un biju Rabaša skolnieks un palīgs pēdējos 12 viņa dzīves gadus, es sekoju šim principam un cenšos pie tā turēties.

Rabašs ir Bāla Sulama vecākais dēls, tāpēc mēs apgūstam visus Bāla Sulama materiālus un cenšamies, cik iespējams, tos realizēt. Bāls Sulams rakstīja, ka mēs atrodamies tādā paaudzē, kad kabalai jāiziet pasaulē un jāvēršas ne tikai pie Izraēlas tautas, bet arī pie pasaules tautām. Tādā veidā mēs darbojamies.

Jautājums: Taču kam jūsu skolotājs rakstīja rakstus par principiem darbam grupā?

Atbilde: Viņš tos rakstīja saviem skolniekiem un tiem, kuri nāks pēc viņiem nākamajā paaudzē. Bāls Sulams un Rabašs izdarīja to, ko savā laikā ARI un Bāls Šem Tovs. ARI attīstīja kabalas gudrību, Bāls Šem Tovs – praktisko kabalu.

Gluži to pašu izdarīja Bāls Sulams, pamatā veltot uzmanību kabalas gudrībai un to aprakstot pēc ARI. Taču Rabašs turpināja attīstīt praktisko kabalu. Es nespēju iztēloties, ko vēl var izdarīt pēc viņiem, kur kabalā ir vieta, kur varētu ieiet un kaut ko papildināt.

Uzrakstīto grāmatu daudzums tikai atšķaida kabalas gudrību. Es nedomāju, ka tas ir nepieciešams. Mums varbūt palicis tikai adaptēt viņu darbus iesācējiem, iztulkot citās valodās un pietuvināt tautām pasaules izlabošanas metodiku.

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Kabalas grupas mērķis, 11. daļa

Lai nenodarītu ļaunu ne sev, ne biedram

Jautājums: Kabalā teikts, ka grupā nedrīkst apspriest biedru garīgos stāvokļus, tikai viņu ārējās darbības. Kāpēc?

Atbilde: Mēs nekad „nelienam” viens otrā, necenšamies apspriest, kādi nolūki vai augstākās pasaules atklāšanas virsotnes ir katrā no biedriem. Mēs ar to nenodarbojamies, un mums pat nav tiesību tajā iedziļināties.

Jautājums: Tas ir, es nevaru sacīt biedram: „Tu šodien esi kritumā”?

Atbilde: Nē, tu tikai vari kaut kādā veidā atbalstīt viņu.

Jautājums: Bet, ja es redzu kādas ārējas biedra darbības, vai es varu tās apspriest, kritizēt?

Atbilde: Biedru ārējās darbības mēs varam apspriest ar mērķi, lai kopumā pareizi iedarbotos uz viņiem un uz grupu. Taču ļoti uzmanīgi, ar mīlestību pret biedriem.

Replika: Viens no kabalas principiem skan: nepieļaut vieglprātību grupā attiecībā uz mērķa svarīgumu.

Atbilde: Tas ir ļoti svarīgi. Grupā nedrīkst būt nekāda patvaļīga esība, kas pieļauj vieglprātību. Mums ir jāpastāv tikai tāpēc, lai, kā to nosaka kabalas zinātne, nodarbotos ar Radītāja izprašanu. Turklāt nekādiem citiem mērķiem vai darbībām nav jābūt pieņemamiem grupas iekšienē.

Mūsu mērķis atklāt Radītāju, precīzāk, Viņa atdeves īpašību, ir tik pretējs visai sabiedrībai, ka, ja mēs kaut kādā veidā kultivējam tā svarīgumu un kāds pēkšņi ienes grupā šaubas, tas var ļoti stipri tai kaitēt.

Tāpēc aizliegts runāt par individuāliem stāvokļiem, kurus cilvēks atklāj garīgajā ceļā, lai neienestu traucējumus citos cilvēkos. Es nestāstu par šiem stāvokļiem biedram, taču vispārējās frāzēs tikai atgādinu par augstāko mērķi.

Jautājums: Bet kā tas viņam var kaitēt?

Atbilde: Ar to mēs ienesam viens otrā kļūdas.

Jautājums: Taču, ja es runāju par kādiem cildeniem garīgiem stāvokļiem?

Atbilde: Par tādiem tu vari runāt. Vislabāk ņemt piemērus no grāmatas. Taču par saviem stāvokļiem – nē. Tāpēc, ka biedrs vēl nav izlabots, viņš sāks apskaust un tas tev kaitēs.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Kabalas grupas mērķis, 10. daļa

Ar ko kabalas principi atšķiras no psiholoģijas?

Replika: Kā darba principi kabalas grupā atšķiras no psiholoģijas? Tas taču ir ļoti līdzīgi. Pieņemsim, es uzskatu jūs par gudru cilvēku un, lai kaut ko saņemtu no jums, man, dabiski, nepieciešams jūs paaugstināt. Ja es uzskatīšu, ka esmu gudrāks par jums, es neko nesaņemšu. Vai tad tā nav psiholoģija?

Atbilde: Tā nav psiholoģija tāpēc, ka mūsu kustībā uz grupu, uz vienotību, uz apvienošanos mēs, pēc kabalistu noteiktas metodes, cenšamies piesaistīt augstāko spēku, dēvētu Radītājs. Tādā veidā mēs paceļamies virs psiholoģijas.

Mums nav darīšanas ar cilvēka psiholoģiskām īpašībām, bet vēlamies, lai uz šīm īpašībām un uz pašu cilvēku sāktu iedarboties augstākais spēks, augstākā gaisma.

Jautājums: Piemēram, ir princips paaugstināt biedru. Un es cenšos pazemināt sevi. Vai tad tā nav psiholoģija?

Atbilde: Tās visas ir psiholoģiskas darbības, bet, cenšoties pazemināt sevi, es iekļaujos biedros un tādā veidā mēs izveidojam sistēmu, kura ir līdzīga augstākajai gaismai. Viss ir atkarīgs no mūsu nodoma: uz ko mēs tiecamies, kādēļ mēs to darām.

Replika: Iznāk, ka psiholoģijā sevis pazemināšana un kāda cita paaugstināšana notiek, lai, pieņemsim, pats labāk justos. Taču šeit – tādēļ, lai atklātu Radītāju. Tas ir, atšķirība ir tikai mērķī, kaut arī ārējie paņēmieni līdzīgi.

Atbilde: Dabiski. Mērķis nosaka visu.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Kabalas grupas mērķis, 9. daļa

Kabalas grupas princips: īpaša attieksme pret biedriem

Replika: Viens no principiem grupas darbā ir saudzīga attieksme pret katra biedra individualitāti.

Atbilde: Nepieciešams katram dot iespēju izpaust savas spējas, viņam tajā palīdzēt, lai, noskaidrojot visu biedru iespējas, mēs nonāktu pie maksimālas kopīgās vēlmes, nodoma, centienu attīstības.

Replika: Nākamais princips: nepārtraukti paaugstināt biedrus un just sava egoisma zemiskumu.

Atbilde: Tas ir, man kā egoistam nepārtraukti nepieciešams pazemināt sevi attiecībā pret grupu, izturēties pret biedriem ar pastiprinātu vēlmi viņiem palīdzēt, visā viņus atbalstīt.

Man ir divi spēki: pozitīvais un negatīvais – maksimāli celt pozitīvo un maksimāli pazemināt negatīvo.

Replika: Vēl viens princips: censties redzēt biedrus izlabotākā stāvoklī, nekā to parāda mans egoisms.

Atbilde: Man jācenšas redzēt biedros vairāk izlabotus cilvēkus, nekā es pats. Tad man būs vēlme doties pie viņiem, tuvināties viņiem, pazemināt sevi attiecībā pret viņiem. Sajūsmināšanās par viņiem dos man spēku virzīties uz priekšu.

Jautājums: Nākamais princips: sevis anulēšana attiecībā pret biedriem. Šeit vispār nav saprotams, ko tieši nepieciešams darīt?

Atbilde: Tas viss cilvēkā rodas dabiski. Kad viņš strādā grupā, gribot vai negribot viņš sāk justies arvien zemāks un zemāks par citiem. Citos biedros viņš redz labo un spēkus, bet pats sevī – nē.

Turklāt šeit tiek runāts nevis par to, ka šādi notiek, bet ka viņš pats var anulēties attiecībā pret biedriem. Tas ir, attiecībā pret biedriem pazemināt sevi mākslīgi. Redzēt sevi daudz zemāku, daudz sliktāku, daudz atpaliekošāku. Tas dos iespēju paaugstināt viņus, paaugstināt Radītāju un šādā veidā caur viņiem pavirzīties uz priekšu.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Kabalas grupas mērķis, 8. daļa

Kabalas grupas princips: vienlīdzība

Jautājums: Ir noteikti principi, kurus ievērojot grupā var sasniegt apvienošanos. Viens no tādiem principiem ir vienlīdzība. Kas biedru starpā ir vienlīdzība? Kur mēs esam vienlīdzīgi?

Atbilde: Tajā, ka katrs palīdz viens otram visiem spēkiem, cik iespējams. Tāpat, kā ģimenē – vismazākais patiesībā ir visievērojamākais, vissvarīgākais ģimenē.

Tas ir, grupā mēs vienmēr tiecamies uz to, lai savstarpēji papildinātu viens otru un justu nevis viens otru, bet tikai kopību, tikai desmitnieku.

Jautājums: Tātad katrs pieliek maksimālu piepūli, bet šīs pūles ir dažādas un tajā mēs esam līdzīgi?

Atbilde: Protams. Un tad var uzskatīt, ka mēs esam nevis dažādi, bet līdzīgi.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā