Mūsu attiecību divi stāvi

Jautājums: Kas ir kritums un kā to jūt mūsu pasaulē?

Atbilde: Kritums ir atdalīšanās vienam no otra, pacēlums – tuvošanās viens otram. Gluži to pašu mēs jūtam mūsu pasaulē, taču garīgajā tās ir citas īpašības.

Garīgajā pasaulē kritumi un pacēlumi notiek virs un pret mūsu savstarpējo atšķirtību, jo vairāk mēs viens no otra attālināmies, jo vairāk mums ir savstarpēji jāsavienojas. Atdalīšanās lejā, taču tuvošanās augšā. Tie ir kā mūsu attiecību divi stāvi.

No vienas puses es jūtu, ka biedri no manis attālinās, taču no otras puses es ar spēku, savu iekšējo spriegumu vēlos ar viņiem satuvoties. Šiem diviem spēkiem – atgrūšanai un pievilkšanai, ir jādarbojas paralēli, un tad starp tiem es sākšu sajust Augstāko pasauli, Radītāju.

To nepieciešams iziet, sevī radīt, sajust. Pakāpeniski tas atnāks.

No nodarbības krievu valodā, 22.12.2019.

Avots krievu valodā

Visi vienā laivā

Dienu no dienas situācija visā pasaulē arvien vairāk pasliktinās. Tas liecina par to, ka cilvēce nevirzās pareizā virzienā un neatvieglo savu stāvokli.

Tā vietā, lai ietu gaismas ceļu, kas ir vēlams radījumam un Radītājam, cilvēce tāpēc, ka nesaprot, kas notiek un ko nepieciešams darīt, iet ciešanu ceļu – izejot dabisku notikumu attīstību, tas ir, zem spēku spiediena, kas mums uzliek par pienākumu virzīties uz priekšu. Nav izvēles nākas iet.

Nevar sacīt, ka notiek reāla ļaunuma apzināšanās, taču ir skaidrs, ka stāvoklis ir slikts un iespējams vairs neuzlabosies, bet degradēsies arvien vairāk un vairāk. Krīze skar visus: gan ierindas strādniekus, gan vadītājus. Daudzi jau saprot, ka tas nav vienkārši vīruss, bet gan tāda parādība, kas izmainīs visu mūsu dzīvi. Ar katru dienu tas kļūst ar vien redzamāks.

Tajā pašā laikā cilvēkos vēl ir cerība, ja tiks ātri atrastas zāles pret koronavīrusu, tad izdosies atgriezties iepriekšējā dzīvē. Viņi nesaprot, ka vīruss sit nevis pa mūsu veselību, bet daudz dziļāk. Daba ir sākusi globālu cilvēces ārstēšanu. Tā mūs netiecās izšķirt pa mājām un pa diviem metriem attālināt vienu no otra, aizliedzot mums sazināties, kopā svinēt kāzas, sēdēt ar draugiem restorānā.

Dabai bija pavisam cits nodoms: tā mums vēlējās dot brīvu vietu, telpu, laiku, iespēju saprast un sajust, kādēļ tas viss ir veidots, ar kādu mērķi. Tā nav vienkārši epidēmija, bet gan daudz augstāks, integrāls, globāls, īpašs stāvoklis. Uzreiz to ir grūti aptvert, taču cilvēce tam tuvojas.

Sitieni ir vispareizākais veids kā piekļūt mūsu prātam un sirdij un likt mums apzināties savu stāvokli. Nepieciešams pacensties cilvēkiem izskaidrot, kāpēc daba ar mums šādi apietās. Daba ir integrāls, globāls mehānisms, kas mūs ietekmē un pakāpeniski virza pa evolūcijas ceļu, tas ir, pa radījuma programmu. Mēs attīstāmies atbilstoši kādam augstākam plānam.

Kabalas zinātne mums skaidro, kas tā ir par programmu un kādus etapus mums nepieciešams iziet. No šīs programmas nav iespējams aizmukt, iespējams tikai apmainīt no slikta uz labu mūsu virzības metodi uz apvienošanos, kas arī ir attīstības mērķis.

Gluži kā bērnu audzināšanā, ja bērns klausa vecākus, tad pret viņu attiecas labi, taču, ja nevēlas klausīt, tad nākas viņu piespiest un pat sodīt. Sacīts, „kuram žēl rīkstes, tas neieredz savu dēlu”. Mērķis ir nolikts jau sākotnēji, tomēr mūsu pienākums ir līdz tam nonākt.

Drīz mēs paliksim bez naudas, bez ražošanas un, jo ātrāk mēs izskaidrosim īsto iemeslu, jo vairāk sitienu mēs ieekonomēsim, kuru uzdevums ir aizvest cilvēci līdz jaunai, pareizai dzīves kārtībai.

Nedrīkst gaidīt, ka to izdarīs dabas spēki, kuri mums šķiet neapveltīti ar žēlumu un jūtām, kuri mūs cietsirdīgi sit. Tāpēc, ka šie spēki nāk pēc tam, kad mēs neieklausījāmies dabas brīdinājumos, un nepielikām pūles, lai pārietu uz labvēlīgu ceļu.

Nepieciešams izskaidrot visiem, ka epidēmija un vīruss nav vainīgi. Vienkārši ir viens spēks, kurš darbojas ļoti stingri, un tas ir spiests mūs piespiest, kā vecāki nepaklausīgus bērnus. Mums ir jāattīstās – šeit nevar būt jautājumi.

Taču mēs varam izvēlēties labu, vieglu, brīnišķīgu un ātru ceļu, ja ievirzīsim savu sirdi un prātu uz to mērķi, kurp mūs ved daba: uz mūsu apvienošanos un dzīves iekārtošanu šeit uz šīs zemes, vienkāršā un labā formā. Materiālā formā nepieciešams atstāt nepieciešamo, taču galvenais ir sevi virzīt uz garīgo attīstību, proti, uz saikni no sirds uz sirdi.

Cilvēki dienu no dienas jūtās arvien nelaimīgāki, tāpēc ka nespēj iztēloties nākotnes ainu, kurp mūs ved daba. Viņi domā, ka tā ir vienkārši slimība un vienreiz mēs no tās izveseļosimies. Kaut arī mums nāksies dēļ tā zaudēt daudz naudas, kāds pārslimos, kāds pat nomirs, taču rezultātā epidēmija beigsies un mēs atgriezīsimies normālā dzīvē.

Katra valsts cīnās par to, lai atgrieztos savā iepriekšējā dzīvē. Un katrs politiķis apgalvo, ka viņam ir risinājums, kādā veidā rīt atjaunot iepriekšējo kārtību, kas ir saprotama un vēlama visiem, tāpēc ka mēs saprotam, kā tajā dzīvot.

Taču nav iespējams evolūcijas procesu pagriezt atpakaļ. Mēs redzam no vēstures, ka pārejam no stāvokļa stāvoklī, nonākot nākamajos etapos. Un tagad daba no mums pieprasa pāriet jaunā etapā, kur cilvēcei sajūtās ir jākļūst savstarpēji daudz tuvākai. Turklāt mums ir jāsaudzē savas mājas – Zemeslode, un kopīgi jāparūpējas par savu nākotni.

Tāpēc, ka tieši ar to mēs esam viens no otra atkarīgi, un nevaram šķirot tautas, valstis, bet mums ir jādomā par globālo stāvokli.

Kaut arī katrs no mums ir egoists, kurš domā tikai par sevi, kuru nekas pasaulē nesatrauc, taču, ja mēs vēlamies izdzīvot, tad mūsu pienākums ir domāt par visiem. Tāpēc, ka mēs visi esam vienā laivā.

No rīta nodarbības, no Bāla Sulama raksta „Galvojums”, 19.08.2020.

Avots krievu valodā

Lidot cauri laikam

Jautājums: Ko garīgajā koordinātu sistēmā nozīmē „laiks” un „atpakaļ”? Vai tā ir iemeslu un seku saikne, laiks vai kas cits?

Atbilde: Garīgajā vispār nepastāv kustība atpakaļ, tāpēc ka tā ir regresija. Tikai uz priekšu.

Kustība uz priekšu pamatojas uz lielām saiknēm, savstarpēju apvienošanos, jo vairāk mēs apsteigsim laiku, kas mūs piespiež tuvoties, un centīsimies satuvoties paši, jo spēcīgāk paātrināsim laiku un nonāksim nākotnē pirms visas cilvēces.

Mēs spējam vienkārši atrasties 200–300 gadus priekšā, tai laikā, kad visa cilvēce atradīsies mūsu nelaimīgajā 21.gs.

Tā ka ar to nav problēmu. Vienīgi nepieciešams paātrināt mūsu savstarpējo apvienošanos. Grupa, kura to dara, kļūst līdzīga zvaigžņu kuģim – tā lido cauri laikam, to sajūtot kā vienu no parametriem, ko var mainīt. Šādi arī ir sacīts, ka garīgā pasaule atrodas augstāk, virs telpas un laika.

No nodarbības krievu valodā, 22.12.2019.

Avots krievu valodā

Aplis, kur vieta visiem

Nepieciešams tiekties uz to, lai mūsu vēršanās pie Radītāja būtu pēc iespējas tālāka no mūsu egoisma, un mēs vēlētos apvienoties centrālajā punktā starp mums. Tas nozīmē, ka es anulēju sevi un attiecos pret visiem vienlīdzīgi, un starp viņiem nav slikto un labo, tuvo un tālo, bet visi ir absolūti vienādi.

Es nepārtraukti rūpējos par to, lai nedomātu par individuālu labumu, par savām jūtām, sapratni, piepildījumu, bet visu daru tikai tāpēc, lai izveidotu kli (tilpni), apvienošanos, vienotību – Radītāja, Viņa diženuma atklāšanās vietu.

Radītāju dēvē par „vietu”, un mums nepieciešams domāt par to, kāda ir šīs vietas savdabība, īpašības, apjomi, kuru mēs savstarpēji veidojam starp mums. Un tad atbilstoši šīm īpašībām, šīs vietas būtībai, mēs izpelnāmies Radītāja atklāšanos. Mēs radām šo vietu ar individuālu pašanulēšanos, ar tieksmi kopā vienlīdzīgi to izveidot.

Tad Radītājam patiešām parādās vieta, kur Viņš var atklāties. Šī vieta jau eksistē, bet egoistiskā formā. Taču mēs anulējam savu egoismu un ļaujam visiem būt šajā vietā. Sanāk, ka šī vieta ir augstāk par mūsu egoismu, augstāk par zināšanām, un mēs esam izveidojuši teritoriju, kur var atklāties Radītājs. Mēs paši veidojam Radītāju.

Ja mēs izveidojam tādu vietu Radītāja atklāšanai, tad patiešām iznāk, ka „nav neviena cita, izņemot Viņu”. Tāpēc, ka atceļot savas vēlmes gūt baudu, un, vēloties visiem kopā virs tām saistīties, mēs veidojam kaut ko jaunu, kas iepriekš nav eksistējis. Par to ir sacīts: „Jūs radījāt Mani”.

No tā kļūst saprotams pareizs problēmu risinājums, kuras mums ir šajā materiālajā pasaulē, kur arvien biežāk izceļas konflikti: kreisie pret labējiem, vienas partijas un novirzieni pret citiem. Šai cīņai nav redzams gals, un nemieri draud pāraugt pilsoņu karā.

Nepieciešams saprast, ka visi šie strīdi mūs ne pie kā nenovedīs, un ir tikai viens risinājums, lai katrs piekāptos par labu otram un atzītu tiesības eksistēt visiem citiem viedokļiem. Radītājs mums neļaus noniecināt ne savu viedokli, ne iznīcināt citus. Egoisms ir mūžīgs, un tikai virs tā mēs spējam izveidot vietu, kur atklāties Radītājam.

Tāpēc visiem konfliktiem pasaulē, starp visām valstīm ir tikai viens risinājums. Un šie konflikti arvien vairāk pieaugs, lai mūs novestu līdz šim vienīgajam risinājumam: rezultātā visus grēkus apklās mīlestība – katrs nedaudz parausies un dos vietu visiem citiem.

Nav svarīgi viņš ir kreisais vai labējai, jebkuram pat visneierastākajam viedoklim ir tiesības uz eksistenci, tāpēc ka tikai pareizā saiknē starp mums, kad katrs ar kaut ko piekāpjas par labu otram, mēs veidojam „apaļu vietu”. Šajā aplī ir vieta visiem, tāpēc ka tas ir izveidots uz savstarpēju piekāpšanos par labu kopīgai eksistencei.

Tāpēc ir jābūt nevis naidam labējiem pret kreisajiem vai kreisajiem pret labējiem, viens pret otru, bet gan atzīšanai, ka jebkuram novirzienam ir vieta, un es neieredzu tikai savu egoismu, kurš vēlas anulēt visus citus. Taču arī savu egoismu es neieredzu tikai par to, ka tas man traucē savienoties ar citiem un ne vairāk.

Tāpēc, ka tieši virs egoisma es spēju izveidot saikni ar citiem, ja to nedaudz samazināšu. Šādi es rezultātā veidoju to vietu, kuru dēvē par „Radītāju”. Radītājs atklāsies, un pasaule eksistēs kā Radītāja atklāšanās vieta.

Nevienam nav jādomā par savu naidu pret citiem un viņu anulēšanu, bet jādot vietu katram, lai ar mūsu savstarpējo piekāpšanos, izveidotu vietu, kur mitinās Radītājs. Taču, ja pret mani nebūs apozīcijas viedokļu, citu partiju, novirzienu, cilvēku, pretinieku, tad es nespēšu izveidot vietu Radītāja atklāsmei. Radītājs eksistē tikai vietā, kur ir mūsu savstarpējā piekāpšanās.

Tāpēc mēs vēl redzēsim, kā aug naids un pretējības. Nevajag cerēt, ka nemieri norims. Gluži pretēji kļūs arvien sliktāk un sliktāk. Taču ar savu pareizu pieeju mēs varam sniegt piemēru citiem: vispirms nepieciešams dot vietu otram un arī viņam iemācīt dot vietu citiem.

Šādi mēs līdzsvarosim mūsu attiecību sistēmu, līdzsvarosim vienu pret otru virzītus spēkus, un saglabāsim starp mums vietu, kas pamatojas uz katra panākumiem attiecībā pret visiem, kur iekļaujas visi.

Ja mums izdosies šādu vietu izveidot, tad tādējādi mēs sniegsim pasaulei Radītāja atklāšanas metodiku.

No rīta nodarbības, 03.08.2020.

Avots krievu valodā

Ticība, kas augstāka par zināšanām prasa īpašu prātu

Ticība, kas augstāka par zināšanām, prasa īpašu prātu. Lieta tā, ka šīs pasaules cilvēks: tu un es, katrs no mums, ir veidots no egoisma – vēlmes gūt baudu, kura iekšienē jūt visu realitāti.

Mēs jūtam tikai to, kas mums spēj nest baudu vai gluži pretēji izsaukt ciešanas, tas ir, plusu vai mīnusu atbilstoši savai egoistiskai vēlmei patīkami dzīvot.

Taču šeit no mums tiek prasīta īpaša pieeja: es nevēlos just to, kas man ir patīkami vai nepatīkami, bet cenšos atrauties no šīs atkarības, pacelties virs tās un vērtēt realitāti atbilstoši tam, kas ir labi vai slikti citiem. Tāpēc, ka šādā veidā es sākšu redzēt to, kas ir ārpus manis. Savādāk es neko neredzu – visa pasaule man ir tikai tas, kas nosaka manu individuālo egoistisko labumu.

Tādējādi es sevi ļoti ierobežoju, neizejot no dzīvnieka ierobežojumiem, kurš domā tikai par savu vēderu, vai mazs naivs bērns, kurš saprot tikai savu labumu un nerēķinās ar citiem.

Tāpēc bērns aug un it kā sāk rūpēties par citiem, labāk redzēt un saprast pasauli. Taču patiesībā mēs pasauli tā arī neredzam, bet vienkārši paplašinām savu interešu loku un spējam novērtēt, kas nāks mums par labu un kas par sliktu.

Sensors, ar kuru mēs uztveram realitāti, ir veidots tikai no vēlmes baudīt, un to ir nepieciešams apzināties. Mēs dzīvojam savā egoistiskajā vēlmē, un to dēvē par šīs pasaules radījumu. Patiesībā nav šīs pasaules, nākamās pasaules, augstākās pasaules – ir viena realitāte, kura ir atkarīga tikai no mūsu uztveres, no attieksmes pret notiekošo.

Pasaulē ir tādas parādības, kuras mēs vispār nejūtam, jo mūsu uztvere tiek noteikta tikai ar to, kas mums ir labi vai slikti. Ne ko citu mēs vienkārši neievērojam.

Ja ar manu egoistisko sensoru, vēlmi baudīt signāls netiek uztverts, ne kā negatīvs, ne kā pozitīvs, es to vispār nejūtu. Varbūt ap mani notiek kaut kas grandiozs, taču es neko neredzu.

Kabalisti, kuri ir izzinājuši augstāko pasauli, saka, ka tā atrodas tieši šeit. Mums nav nepieciešams lidot kaut kur uz Visuma otru galu, uz citu Galaktiku – visas pasaules jau ir šeit, mums blakus.

Tikai mēs tās nejūtam, tāpēc ka uztveram realitāti tikai ar vienu šauru parametru: „man ir labi”/”man ir slikti”. Sanāk, ka visa realitāte tiek ierobežota tikai ar manu primitīvo egoistisko interesi.

Taču kādā veidā man vairāk redzēt, vairāk sajust, vairāk saprast, sākt iziet no sava egoisma? Tas ir iespējams, ja es pacelšos augstāk par sajūtu „man ir labi”/”man ir slikti” un iegūšu atdeves īpašību, to, ko dēvē par ticību. Tad es visu sajutīšu, nevis atbilstoši individuālam labumam, bet attiecībā uz citiem.

Ja es sāku šādi vērtēt realitāti, tad paceļots virs sevis un iegūstu jaunu maņu orgānu: ticību, kas augstāka par zināšanām. Tādējādi es nonāku jaunā, ārējā realitātes uztverē, neatkarīgā no mana egoisma. Es spēšu just to, ko jūt citi ārpus manis, un tādā veidā mans redzējums kļūst samērā objektīvs, atkarībā no tā, kādā mērā es spēju atdalīties no individuālām interesēm.

Es sāku redzēt objektīvo realitāti, kuru spēju atklāt: 125 garīgos līmeņus, piecas augstākās pasaules un pakāpeniski attīstu savu uztveri, līdz ieraudzīšu visu, kas atrodas ārpus manis. Taču atrodošais ārpus manis tiek dēvēts par „Radītāju” (Bo re), tas ir, „atnāc un ieraugi”. Pašlaik savā vēlmē gūt baudu es ne ko neredzu, taču man ir iespēja izzināt Radītāju, realitāti, kura ir ārpus manis.

Tad es sapratīšu, kur es patiesībā dzīvoju, kas ir daba, un kas ar mani notiek. Tāpēc šo metodiku dēvē par „kabalu” (saņemšanu). Taču cilvēks, kurš ir attīstījis šādas sajūtas tiek dēvēts par kabalistu, tāpēc ka uztver realitāti objektīvi: neizkropļotu savā egoistiskajā uztverē, bet gan tādu, kāda tā ir patiesībā.

Pat pirmā iziešana no sava egoisma ļauj sajust, ka augstākā, garīgā realitāte eksistē! Šādi es sāku saprast, kur atrodos, kādēļ un kāpēc, kāds process man ir jāiziet, kāds stāvoklis jāsasniedz. Taču līdz tam mēs esam absolūti akli, nejūtīgi un mums nav nekādas iespējas paskatīties virs sava egoisma. No tā izrauties ļauj tikai ticība, kas augstāka par zināšanām.

No nodarbības „Ticība, kas augstāka par zināšanām”, 30.04.2020.

Avots krievu valodā

Cietsiržu savienošana

Siržu savienošanās – tā ir sajūta, ka mēs atrodamies vienā sirdī: saprotam viens otru, jūtam, mums ir viens mērķis un ir tikai viens spēks, kurš mūs vada. Taču savienošanās priekšnoteikums ir saprast sevī, ko nozīmē atšķirtība.

Viens neeksistē bez otra, pretstati viens otru atbalsta. Divām īpašībām nepieciešams būt kopā: Radītājs un radība, vēlme baudīt un vēlme atdot. Tad mēs vienu jūtam uz otra fona.

Taču vienu īpašību: tikai vēlmi baudīt vai tikai vēlmi atdot mēs neesam spējīgi ievērot. Tādēļ mums jāsajūt, ka mūsu vienotībā ir ietvertas divas pretējas īpašības.

Vispirms jāpateicas Radītājam par to, ka visi kontinenti, visi cilvēki visā pasaulē tagad atrodas vienādā stāvoklī. Radītājs dod mums gan garīgo, gan materiālo stāvokli. Ne kas tāds vēl nekad nav bijis. Mūsu materiālā pasaule sāk sasaistīties ar garīgo pasauli un tā jau patiešām ir Mašiaha darbība, kas izvelk šo pasauli uz Augstākās pasaules pakāpiena.

Tāpēc jābūt vairāk saistītiem sirdīs, nodomos, vēršoties lūgšanā pie Radītāja. Un šādi mēs attīstīsim mūsu kopīgās jūtas. Tas viss atkarīgs no katra individuāla, neliela ieguldījuma.

Man ir akmens sirds, kura neko nejūt, bet es dzirdu, ka biedri jūt viens otru un tādēļ tiecos pie viņiem. Un šādi tiecas vēl otrs biedrs, un trešais – mūsu ir miljoniem! Nedrīkst palaist garām savu iespēju, noniecinot to, ko Radītājs mums dod.

Dienu no dienas jūs arvien vairāk sāksiet redzēt, kā mūsu grupa saņem svētību no augšienes, pacēlumu, izpratni, saikni ar Radītāju. Radītājs aizpilda starp mums radušos tukšumus, kurus paplašināja vīruss, paverot mums iespējas garīgi attīstīties.

No rīta nodarbības 07.04.2020

Avots krievu valodā

Mani apkārtējie šodien – esmu es rīt

Jautājums: Runā, ka mana apkārtējā sabiedrība šodien – esmu es rīt. Vai jūs piekrītat šādam apgalvojumam?

Atbilde: Protams. Mēs redzam kā apkārtējie mūs ietekmē.

Cilvēks piedzimst pavisam mazs, bezpalīdzīgs, nepieradināts dzīvnieks. Pakāpeniski no vecāku ietekmes, pēc tam no daudz plašāka loka, viņš iziet audzināšanas iestādes, skolas, pagalmu, ielu utt.

Viņš skatās daudz pārraides pa televizoru, datoru un rezultātā kļūst tāds, kādu mēs viņu redzam sabiedrībā. Ja viņš šo ietekmi no sabiedrības nesaņemtu, viņš vispār nebūtu derīgs dzīvei mūsu pasaulē.

No TV raidījuma „Post koronavīrusa laikmets”, 07.05.2020.

Avots krievu valodā

Mainīsimies mēs, mainīsies pasaule

Jautājums: Nepieciešamība pēc sociālām saiknēm mums ir dota no dabas. Jeb kura cilvēka smadzenes reaģē uz sociālo izolāciju, kā uz fiziskām sāpēm. Cilvēki, kuri atrodas izolācijā, mirst biežāk no tām vai citām slimībā.

Labas sociālās saiknes nes lielāku baudu nekā nauda. Eksperimenti parādīja, ka uzticība darbā starp darbiniekiem tiek pielīdzināta 30% pielikumam pie algas. Tas ir, sadarbība dod lielākus rezultātus nekā konkurence.

Rodas paradokss: mēs saprotam sociālo saikņu svarīgumu, taču nerūpējamies par to attīstību indivīda un valsts līmenī. Nevienā valstī nav nacionālās programma par cilvēku satuvināšanos, par jutīgo sociālo saikņu uzlabošanu, nav skaidrojumu, kādā mērā tās ietekmē mūsu fizioloģiju. Kāds tam ir iemesls?

Atbilde: Tas pats egoisms. Iespējams, mēs to pat vēlētos, taču vienlaikus mūsos eksistē tā dēvētā „ļaunā daba” – egoisms, kas mums neļauj vienam pret otru attiekties labvēlīgi. Gluži pretēji egoisms mūs nostāda viens otram pretējos stāvokļos, piespiežot mūs atrasties nepārtrauktā cīņā.

Mūsu dabā eksistē sākotnējie dati, kurus mēs vienkārši tāpat nevaram apiet, lai gan labvēlīgas attiecības sabiedrībā spētu tam nest milzīgus ienākumus, dividendes un dotu daudz augstāku attīstības līmeni un drošību.

Iztēlojieties, ja mēs viens pret otru attiektos kā viena ģimene un atbrīvotu līdzekļus un spēkus no bruņošanās sacensībām, – tad mēs dzīvotu kā paradīzē!

Jautājums: Bet varbūt neko no tā visa nevajag, tas taču ir pret mūsu dabu? Tad dzīvojam pēc egoistiskiem likumiem, džungļu likumiem.

Atbilde: Lūk, mēs arī dzīvojam pēc egoistiskiem likumiem.

Taču pēc džungļu likumiem mēs nevaram dzīvot, citādāk mēs viens otru nogalināsim. Tāpēc eksistē noteikts reglaments, kur un kā mēs varam pieļaut spēka pielietošanu. Tie ir kriminālkodeksi un visi iespējamie ierobežojumi, pēc kuriem mēs cenšamies pastāvēt.

Taču kopumā cilvēce ir nelaimīga. Šodien tā nonāk pie secinājuma, ka nespēj nekur aizmukt no savstarpējās saiknes. Tā ir nepieciešama, svarīga, un arvien vairāk daba pieprasa tai būt globālai, integrālai, savstarpējai. Taču no otras puses egoisms mums to neļauj.

Jautājums: Tomēr jūs vienmēr apgalvojat: nepieciešams dzīvot pēc dabas likumiem. Taču dabā viss pamatojas uz dabiskā egoisma, un katrs ēd otru. Vai arī pie mums tā ir jābūt? Mēs taču esam dabas turpinājums.

Atbilde: Nē. Tas, kas notiek dabā, ir cilvēciskās sabiedrības atspoguļojums, kur katrs viens otru grauž.

Lieta tā, ka dabas augstākais līmenis ietekmē tās zemākos līmeņus. Tāpēc cilvēciskā sabiedrība, kas ir veidota pamatojoties uz egoisma, gluži tāpat ietekmē daudz zemākos līmeņus. Tāpēc vilks nevar dzīvot līdzās aitai, un mazais puisēns nevar pastaigāties kopā ar viņiem.

Viss ir atkarīgs tikai no savstarpējām attiecībām cilvēciskajā sabiedrībā. Mainīsimies mēs, mainīsies absolūti visa daba.

No TV raidījuma „Post koronavīrusa laikmets”, 07.05.2020.

Avots krievu valodā

Pārvarēt psiholoģisko barjeru

Jautājums: Kāpēc kabalas mācību procesā es no sākuma jūtu pilnīgu entuziasmu – viss ir skaidrs, saprotams, gribas dziedāt, taču pēc tam iestājas brīdis, kad pārstāj saprast materiālu, rodas šaubas, neapmierinātība ar visu un domas: „Vai man to vajag”?

Atbilde: Tā tas ir. Tieši šādi kabalā notiek. Dažiem tas parādās ļoti ātri, pēc viena vai diviem mācību gadiem, taču citiem pēc pieciem, desmit gadiem.

Lieta tā, ka iestājas periods, kad cilvēks pietuvojas Radītāja atklāsmei, savas saiknes izzināšanai ar Radītāju. Taču šī saikne tiek noteikta ar iespēju pacelties virs sava egoisma.

Šeit tad arī cilvēkam rodas tāds kā nosprostojums. Viņš to atgrūž. Kad viss bija labi, un viņš ar savu egoistisko vēlmju palīdzību tiecās uz Radītāja atklāšanu, viņam šķita, ka viņš ir gatavs pārraut mahsomu, darīt visu, lai atklātu Radītāju.

Taču, kad pienāk laiks atkāpties no sevis, sava egoisma, sākt ar to strādāt, to pārveidot, lai atklātu Radītāju, tad iestājas ļoti sarežģīts, ļoti smags etaps, tāpēc ka tev sevi ir jāpiespiež, jāpaceļas virs sevis, jāpārvērš savs egoisms altruismā, proti, jāveic visa veida anti egoistiskas darbības. Un tāpēc cilvēki, sasniedzot šādus stāvokļus, parasti aiziet.

Šeit arī atrodas pamatpunkts, kuru pārkāpjot cilvēks sāk atklāt Radītāju. To nepieciešams pārvarēt. Tā ir psiholoģiska barjera, kad tiek pārvarēts egoisms un sākas atklāsme.

No nodarbības krievu valodā, 26.04.2020.

Avots krievu valodā

Kāpēc mēs cenšamies izmainīt visu ap mums, tikai ne sevi?

Jautājums: Mēs vienmēr cenšamies izmainīt visu ap mums, piemēram, valdošās partijas līderi, dzīvesbiedru, dzīves vietu, izņemot vienu – sevi pašu. Kāpēc cilvēks neapzinās, ka vienīgais, ko viņš spēj izmainīt – proti, savu attieksmi pret pasauli?

Atbilde: Mūsu egoisms neļauj mums to apzināties.

Mainīt sevi nozīmē, ka esmu slikts, man sevi ir jāuzlabo. Kāpēc man tas būtu jādara? Tas ir vissmagākais darbs, kas prasa lielus spēkus, enerģiju, tēriņus, sevis pazemināšanu par labu citiem. Kļūt mazākam sabiedrības acīs ir pret mūsu dabu. Tas nav vienkārši.

Tikai, ja cilvēkam ir ļoti liels mērķis, viņš spēj sevi piespiest ar to nodarboties. Piemēram, kā studiju laikā universitātē, mēs vēlamies sasniegt kādu mērķi, tad tas mums ir svarīgāks par vienkāršu gulēšanu uz dīvāna.

No TV raidījuma „Post koronavīrusa laikmets”, 07.05.2020.

Avots krievu valodā