Entries by Julija

Sievietes garīgā loma, 3. daļa

Nosliekt kausu uz labā pusi Taču, ja cilvēkam ir tikai saņemšanas spēks un nav atdeves dzirkstis, tad viņš nespēj izdarīt izvēli, lai atgrūstu ļauno un izvēlētos labo, tāpēc ka šādā gadījumā viņam nav spēka, kas spētu nosliekt kausu uz labā pusi. (Rabašs, „Dargot sulam”, 294. „Tieši no vīrieša un sievietes”) Vissvarīgākais ir atdeves īpašība. Mums nepieciešams to maksimāli attīstīt un atbilstoši […]

Sievietes garīgā loma, 2. daļa

Vīrišķās un sievišķās sākotnes savietošana Tieši no vīrieša un sievietes piedzimst auglis. Taču tikai no vīrieša vai tikai no sievietes nekas nevar piedzimt. Par vīrišķo sākotni dēvē atdeves spēku, par sievišķo sākotni – saņemšanas spēku. Taču auglis ir labie darbi, kuros dzīvos dzīvības gars. (Rabašs, „Dargot Sulam”, 259. „Tieši no vīrieša un sievietes”) Vīrišķā sākotne ir nolūks dēļ […]

Sievietes garīgā loma, 1. daļa

Sievišķās sākotnes izlabošanas vārdā Vienā no rakstiem Rabašs raksta: „Kura ir tā tīkamā sieva? Tā, kura izpilda vīra vēlmes. Zināms, ka cilvēks tiek dēvēts par sievieti, „nukva”, ja saņem gaismu no Saimnieka. Radītājs sniedz baudu saviem radījumiem. Kad cilvēks tiek dēvēts par tīkamu sievu? Tad, kad izpilda vēlmes, tas ir, kad visās baudās, kuras saņem, […]

Sievietes garīgā loma, 1. daļa

Sievišķās sākotnes izlabošanas vārdā Vienā no rakstiem Rabašs raksta: „Kura ir tā tīkamā sieva? Tā, kura izpilda vīra vēlmes. Zināms, ka cilvēks tiek dēvēts par sievieti, „nukva”, ja saņem gaismu no Saimnieka. Radītājs sniedz baudu saviem radījumiem. Kad cilvēks tiek dēvēts par tīkamu sievu? Tad, kad izpilda vēlmes, tas ir, kad visās baudās, kuras saņem, […]

Kabalas grupas mērķis, 12. daļa

No daudzām metodikām izvēlēties vienu Jautājums: Saskaņā ar kabalas principu, grupā ieteicams runāt par garīgiem terminiem no pirmavotiem. Piemēram, ja mēs lasām „Desmit sefirot mācību” vai „Zoar Grāmatu”, varam kontaktēties viens ar otru izmantojot terminus no šiem tekstiem? Atbilde: Jā, tas nav aizliegts. Replika: Ir vēl tāds princips, ka svarīgi uz kabalas apgūšanas laiku abstrahēties no citām garīgām […]

Kabalas grupas mērķis, 11. daļa

Lai nenodarītu ļaunu ne sev, ne biedram Jautājums: Kabalā teikts, ka grupā nedrīkst apspriest biedru garīgos stāvokļus, tikai viņu ārējās darbības. Kāpēc? Atbilde: Mēs nekad „nelienam” viens otrā, necenšamies apspriest, kādi nolūki vai augstākās pasaules atklāšanas virsotnes ir katrā no biedriem. Mēs ar to nenodarbojamies, un mums pat nav tiesību tajā iedziļināties. Jautājums: Tas ir, es nevaru sacīt […]

Kabalas grupas mērķis, 10. daļa

Ar ko kabalas principi atšķiras no psiholoģijas? Replika: Kā darba principi kabalas grupā atšķiras no psiholoģijas? Tas taču ir ļoti līdzīgi. Pieņemsim, es uzskatu jūs par gudru cilvēku un, lai kaut ko saņemtu no jums, man, dabiski, nepieciešams jūs paaugstināt. Ja es uzskatīšu, ka esmu gudrāks par jums, es neko nesaņemšu. Vai tad tā nav psiholoģija? […]

Kabalas grupas mērķis, 9. daļa

Kabalas grupas princips: īpaša attieksme pret biedriem Replika: Viens no principiem grupas darbā ir saudzīga attieksme pret katra biedra individualitāti. Atbilde: Nepieciešams katram dot iespēju izpaust savas spējas, viņam tajā palīdzēt, lai, noskaidrojot visu biedru iespējas, mēs nonāktu pie maksimālas kopīgās vēlmes, nodoma, centienu attīstības. Replika: Nākamais princips: nepārtraukti paaugstināt biedrus un just sava egoisma zemiskumu. Atbilde: Tas ir, […]

Kabalas grupas mērķis, 8. daļa

Kabalas grupas princips: vienlīdzība Jautājums: Ir noteikti principi, kurus ievērojot grupā var sasniegt apvienošanos. Viens no tādiem principiem ir vienlīdzība. Kas biedru starpā ir vienlīdzība? Kur mēs esam vienlīdzīgi? Atbilde: Tajā, ka katrs palīdz viens otram visiem spēkiem, cik iespējams. Tāpat, kā ģimenē – vismazākais patiesībā ir visievērojamākais, vissvarīgākais ģimenē. Tas ir, grupā mēs vienmēr tiecamies uz […]