Posts

Kabalas grupas mērķis, 3. daļa

Visaugstākā vēlēšanās – „Israēls”.

Jautājums: Evolūcija nepārtraukti atdala kaut kādas dabas daļas. Iznāk, ka evolūcijas ceļā tiek izvēlēta cilvēku grupa dēvēta par „Israēls”, kurai ir noteikts attīstības ceļš. Tad no tās izveidojas visdažādākās mazās grupas, dēvētas par desmitniekiem.

Kāpēc nevar strādāt ar visu cilvēci? Kāpēc jānoslēdzas kaut kādā nelielā cilvēku grupā?

Atbilde: Lieta tā, ka dvēsele, proti, kopīgā vēlme, kuru radīja Radītāja, dalās daudz dažādos slāņos un apakšslāņos. Piemēram, ja ņemam visaugstāko, visjūtīgāko slāni, tad tas savukārt ir visegoistiskākais un vienlaicīgi vistuvākais pēc iedarbības uz gaismu turp un atpakaļ, proti, šī slāņa iedarbība uz gaismu un gaismas iedarbība uz to. Gaisma ir Radītāja iedarbība uz vēlmi.

Tāpēc vispirms sāk attīstīties tieši šī visaugstākā vēlme, kura pēc savas tieksmes uz Radītāju tiek dēvēta par „Israēls” – „tieši pie Radītāja”. Tai pirmajai jānonāk kontaktā ar Radītāju, jo tā ir vistuvākā Viņam un pēc tam caur to Radītāja iedarbība nonāk uz pārējām vēlmēm.

Replika: Mēs zinām, ka tam nav sakara ar nacionalitātēm, tāpēc ka grupa „Israēls” tika savākta no dažādām Senās Babilonijas ciltīm, vismazāk egoistiskiem pārstāvjiem.

Atbilde: Es gan neteiktu, ka viņi bija mazāk egoistiski. Gluži pretēji viņi jutās vairāk atdalīti un vairāk pakļauti dažādiem sliktiem stāvokļiem. Tā rezultātā viņi juta, ka viņiem jāsasniedz dzīves jēga jeb alegoriski izsakoties, jāizprot, no kurienes tas nāk, kas valda pār viņiem, kādā veidā viņi var izmainīt savu dzīvi.

Tādēļ viņi pulcējās ap Ābramu, kurš viņus aicināja uz garīgo sapratni. Viņš paskaidroja, ka tas ir iespējams tikai tad, ja viņi sāk kopā strādāt, lai savstarpēji apvienotos.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Kabalas grupas mērķis, 2. daļa

Īpaša paaudze

Diženais kabalists Bāls Sulams rakstīja, ka mēs esam īpaša paaudze, tāpēc ka mums kabala jāapgūst tieši grupā. Bāla Šem Tova laikā sākās grupas darbs un pakāpeniski attīstījās līdz mūsdienām.

Taču tagad mums jāsāk izveidot mini apvienošanās desmitniekos, lai kaut kādā veidā parādītu pasaulei, kā mēs spējam organizēties, kur darboties un kā ar to rīkoties, tas ir, dot pasaulei piemēru, kurš parādītu, kāda ir tās nākotne.

Jautājums: Tātad cilvēku grupa, jeb var sacīt, visa cilvēce ir vieta, kur izpaužas augstākais spēks – Radītājs?

Atbilde: Jā. Mums nepieciešams esot šajā pasaulē, šajā dzīvē izprast visas pasaules.

Jautājums: Vai Radītāja izpausmi var salīdzināt ar gravitācijas spēka izpausmi, kuru mēs visi izjūtam? Vai arī starp mums ir kāds pievilkšanas spēks sociuma līmenī?

Atbilde: Jā. Taču lieta tā, ka mēs nejūtam augstāko spēku, jo katrs no mums atrodas noteiktas individuālas apslēptības stāvoklī attiecībā pret to.

Tāpēc mums tiek dota kabalas zinātne, kura palīdz to atklāt katram individuāli, turklāt mums noteikti jāsastāda kāds kopīgs veselums – grupa, desmitnieks, kurā mēs spējam sākt just savu līdzību augstākam spēkam.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Kabalas grupas mērķis, 1. daļa

Katram ir savs ceļš pie Radītāja

Jautājums: Vēstures gaitā daži kabalisti garīgo izpratni sasniedza bez skolotāja. Bija tādi, kuri izzināja Radītāju bez pirmavotiem, kā arī tie, kuri to darīja bez grupas. Tātad var sasniegt mērķi arī bez šiem faktoriem?

Atbilde: Skatoties kādu mērķi, kādā stāvoklī un kādā laika periodā.

Replika: Kabalas apguvēju mērķis ir atklāt Radītāju.

Atbilde: Pat šeit ir liela atšķirība. Arī mūsu pasaulē cilvēks var būt izglītots, taču dažādos līmeņos un atšķirīgos aspektos: plašumā, augstumā utt.

Lieta tā, ka visas dvēseles ir dažādas, no dažādām vietām, tas ir, no dažādām kopīgās dvēseles daļām. Tāpēc 20 paaudžu laikā no Ādama līdz Ābramam bija tādas dvēseles, kurām nevajadzēja kabalu, jo tām bija dabiska iekšējā virzība uz izzināšanu.

Jautājums: Tāpat, kā šodien ir cilvēki ar īpašu jūtīgumu pret dabu, kas tiem dod iespēju dziedināt cilvēkus?

Atbilde: Pilnīgi pareizi. Viņi paši nezina, no kurienes tas viņiem nāk. Ir cilvēki, kuri to sasniedz gluži pretēji, ar zināšanām, ar sapratni, caur skolotāju, caur mazām cilvēku grupām. Katram ir savs ceļš pie Radītāja un tādēļ šeit neko nevar pateikt.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Savienošanās dzīvā matērija

Savienošanās starp mums ir īpašs materiāls, kuram ir tāda īpaša īpašība, ka tajā spēj eksistēt dzīvības formas.

Sākumā viļņus veido elementārdaļiņas: elektroni, protoni, mezoni, bozoni utt. Šīs nedzīvās daļiņas, kurās eksistē atsevišķi pluss un mīnuss, sāk savienoties: elektrons savienojas ar pozitronu, un starp tiem nostājas neitrons, lai savienotu plusu ar mīnusu un neļautu tiem vienam ar otru veidot īssavienojumu. Šādi tie veido formas, kuras dēvē par „atomiem”.

Atoms nav elementārdaļiņa, tam ir sava īpašā masa, elektriskais lādiņš un īpaša īpašība. Atomus iespējams klasificēt atbilstoši Mendeļejeva tabulai, tie pārstāv dažāda veida matēriju: gāzes, šķidrumus, cietus ķermeņus pat radioaktīvas vielas. Un tas viss, pateicoties tam, ka savienojas dažāda veida pozitīvi un negatīvi lādiņi ar neitrālām daļiņām pa vidu.

Kad atomi sāk savienoties savā starpā, rodas sarežģīti savienojumi: molekulas. Īpaši savstarpēji molekulu savienojumi rada dzīvības formas.

Dzīvība ir kaut kas cits. Tas nav vienkārši vienas vielas savienošanās ar otru, un elektrisku un magnētisku lādiņu nodošana, bet iekšēju enerģiju apmaiņa. Un tad šūnas kļūst dzīvas.

Kad tas notiek, neviens nezina – tas jau ir cits eksistences līmenis. Mums nav zināms, kā nedzīvas vielas savstarpēji īpaši savienojoties kļūst organiskas, kā tajās rodas iekšēja dzīvība, vielu apmaiņa un enerģiju plūsma.

Dzīvais ir tas, kas var nomirt un var dzīvot. Proti, tam ir divi stāvokļi, kas atšķiras ar to, vai notiek enerģiju un vielu maiņa starp matērijas daļām. Un tā nav vienkārša apmaiņa, bet gan atbilstoša īpašai programmai.

Tā vairs nav vienkārša plusa un mīnusa savienošanās kā fizikā, kura mums vēl ir saprotama. Taču, ja tas ir organisks savienojums, tad tur uz matēriju iedarbojas absolūti citi likumi, kuri mums nav zināmi, tāpēc ka tie attiecas uz dzīvības avotu.

Nākamais līmenis, kurš seko vielu apmaiņai ir dažādas dzīvības formas, kuras ir veidotas savienojot organisko matēriju, dzīvie organismi: mikrobi, dzīvnieki. Tomēr dzīvības avots mums ir slēpts, mēs mākam labi strādāt ar nedzīvo materiālu. Ar augiem un dzīvniekiem mēs arī kaut kā esam iemācījušies strādāt, taču nezinot programmu: kāpēc tie eksistē, kā, kur ir to dzīvības avots.

Mums šķiet, ka vienkārši savienojas elektroni un protoni, un viens otru ietekmē. Taču patiesībā pa vidu atrodas Radītājs. Un, kad mēs, cilvēki savstarpēji savienojamies, Radītājs atrodas starp mums. Taču mēs nespējam Viņu ņemt vērā un tāpēc nezinām, kā pareizi savienoties. Mēs pētām tikai parastas darbības, pamatojoties uz empīrisku pieredzi, taču ne vairām.

Tas nav tā, ka divi cilvēki vienkārši savstarpēji saistās – starp viņiem ir Radītājs, precīzāk sakot, saiknes programma. Taču mēs nesaprotam, kādā laukā atrodamies un kā viens otru iespaidojam. Zināšanas par Radītāju atrisinās visas mūsu problēmas, un tāpēc kabalas zinātne ir priekšgalā visām zinātnēm, jo mums atklāj galveno, kas mums trūkst: vispārējās programmas, vispārējā spēka zināšanas, kura iekšienē mēs atrodamies kā vienā šķīvī.

Izzinot programmu, mēs uzzinām Radītāja darbības un redzam, ka tās izriet tikai no mīlestības. Un par cik arī mēs iegūstam mīlestības īpašību, sākam saprast Radītāju, sajust, mijiedarboties ar Viņu un tādējādi sniedzam Viņam baudu.

Mīlestība ir iemesls, un mīlestība ir mērķis, un pa vidu visas darbības diktē tikai mīlestība. Taču ļaunā egoistiskā sākotne eksistē tikai tāpēc, lai pasvītrotu mīlestību. Tas ir darbs trīs līnijās: es izmantoju kreiso līniju tikai atbilstoši mīlestības mēram, kuru spēju papildināt no labās līnijas. No tā sastāv viss cilvēka darbs.

No rīta nodarbības, 10.08.2018.

Avots: www.laitman.lv

Grupa – mans garīgais kamertonis

Nav iespējams pa tiešo izmērīt mūsu attieksmi vienam pret otru, vai attieksmi pret Radītāju, – tikai attiecībā pret neatkarīgu etalonu, kas neatrodas ne Radītājā, ne mūsos, bet atrodas pa vidu. Šajā etalonā, kas atrodas starp mums, mēs varam atrast to, kas mūs savieno un atdala.

Šis etalons ir grupa. Ja es pieķeros biedriem grupā, tad atbilstoši tam atklāju sevi saliedētībā ar Radītāju. Grupa man sniedz iespēju izmērīt konkrētus parametrus: „augstumu” un savas mīlestības un naida „svaru”, caur ko es sasniedzu saliedētību ar Radītāju.

Spriežot pēc mana saliedētības mēra ar desmitnieku, es spēju noteikt savu piepildīšanās mēru ar gaismu. Tāpēc, ka pašu gaismu man nav iespējas izmērīt, tikai pastarpināti caur grupu. Caur kopīgo vēlmi grupā es sāku sajust to piepildošo gaismu.

Es spēju sajust baudu tikai savās vēlmēs, taču tas ir nepietiekoši. Man ir nepieciešams pārbaudīt, kā caur šo vēlmju baudu es savienojos ar to, kurš šīs vēlmes piepilda, un kuru piepildu es. Tāpēc ir nosacījums, ka „No mīlestības pret biedriem nonākam pie mīlestības pret Radītāju”.

Mēs nevaram spriest par pašu gaismu, tikai par tās piepildītajām vēlmēm. Kā netiek runāts par pašu elektrību, bet tikai par elektrības izpausmēm. Zīmīgi, ka elektrība iet nevis pa vada iekšieni, bet ap to.

Tāpēc grupa ir absolūts etalons manai saliedētībai ar Radītāju, gluži kā kamertonis, pēc kura vērtē stīgas skaņu muzikālā instrumentā. Iekams es nepieskaršos stīgai un tā nav sākusi skanēt, par to nav iespējams neko pateikt. Tikai pēc vēlmēm (kelim) iespējams spriest par gaismu.

Tam piemērs ir notis, pēc kurām spriež par melodiju. Notis apzīmē, kuras stīgas nepieciešams skart vai kurus taustiņus spiest. Tā ir vēlmju partitūra, ar kurām mēs strādājam, lai sevī sadzirdētu mūzikas skaņas. Nots apzīmē nevis pašu skaņu, bet instrumentu, kurš to rada. Tāpēc izzinot saiknes instrumentus ar grupu, mēs sasniedzam saliedētību ar Radītāju.

No rīta nodarbības, 27.08.2018.

Avots: www.laitman.lv

Par grupas svarīgumu. Rabaša raksti

Zināms, ka, ja cilvēks, kuram ir kāda vēlme iet Patiesības ceļu, pastāvīgi atrodas starp cilvēkiem, kuriem nav nekāda sakara ar šo ceļu un kuri aktīvi cīnās pret cilvēkiem, kuri iet šo ceļu, tad viņš pakāpeniski piekrīt viņu viedoklim, jo cilvēku domas, kuri cieši sazinās viens ar otru, it kā „sajaucas kopā”.

Tādēļ nav cita ceļa, kā tikai radīt savu grupu ar noteiktiem ierobežojumiem, tas ir, atsevišķu kolektīvu, kurā nebūtu cilvēku ar idejām, kas atšķiras no šīs grupas idejām. Turklāt šī kolektīva locekļiem ikreiz sev ir jāatgādina par šīs grupas mērķi, lai nevilktos aiz citiem cilvēkiem, jo cilvēka būtība ir tāda, ka viņš dod priekšroku sekot vairākumam.

Ja šāda grupa ir sevi atdalījusi no citiem cilvēkiem, tas ir, nav jābūt nekādai saiknei ar citiem cilvēkiem garīgajās lietās, bet visi kontakti jāierobežo tikai ar materiālajiem jautājumiem, tādā gadījumā svešas idejas un viedokļi šo grupu neietekmē, jo nav nekādas saiknes reliģiozajos darbos ar nepiederīgām personām.

Taču, ja cilvēks, kurš mēro Patiesības ceļu, atrodas starp reliģiozajiem cilvēkiem un sāk sarunāties un strīdēties ar viņiem, tad acumirklī „sajaucas kopā” viņa viedokļi ar viņu viedokļiem un bez viņa gribas, zemapziņā, viņu idejas iekļūst viņa apziņā līdz pat tam, ka cilvēks pārstāj apzināties, ka tie nav viņa, bet sveši viedokļi.

Tas pats attiecībā pret cilvēku, kurš iet Patiesības ceļu – viņam ir jānošķiras no citiem cilvēkiem. Lai mērotu šo ceļu, ir jāpieliek ļoti lielas pūles, jo nākas iet pret visas pasaules idejām. Tādēļ, ka visas pasaules idejas pamatojas uz zināšanām un saņemšanu, tajā pašā laikā Tora bāzējas uz ticību un vēlmi dot.

Taču, ja viņš sevi neatdalīs no svešiem viedokļiem, tad viņš aizmirsīs par patiesības ceļu un uz mūžiem nokļūs egoisma varā. Un tikai grupā, kur valda mīlestības pret tuvāko principi, cilvēks var smelt spēkus cīņai pret idejām un visas pasaules viedokļiem.

Grāmatā ”Zohar” („Pinhas”) ir sacīts, ka, ja cilvēks dzīvo pilsētā, kurā dzīvo slikti cilvēki, un viņš nespēj tur īstenot Toras Baušļus un nespēj studēt Toru, tad viņš maina vietu – viņš izrauj sevi no šīs vietas, lai apmestos pilsētā, kurā dzīvo cilvēki, kuri mācās Toru un baušļus.

Tora tiek dēvēta par „Koku”. Mūsu viedie teic: „Dzīvības Koks (Tora) paredzēts tiem, kuri to ievēro”. Un cilvēks līdzinās kokam, kā sacīts: „Cilvēks ir auglīgs koks”. Turklāt Baušļi līdzinās augļiem. Tādēļ, ja rakstīts tikai „koks”, tad tas ir neauglīgs koks, tas ir, nekam nederīgs, kurš tiks nocirsts, tāpat arī cilvēks, kurš pilda Baušļus, tiks atšķelts gan no šīs, gan no nākamās pasaules.

Un tādēļ cilvēkam ir jāizrauj sevi no vietas, kurā atrodas grēcinieki, tas ir, no vietas, kur viņš nevar nodarboties ar Toru un Baušļiem. Un viņam jāiekļūst citā vietā, starp taisnajiem, un tad viņš spēs sekmīgi ievērot Toru un Baušļus.

Kā jau tika sacīts, „Zoar” salīdzina cilvēku ar auglīgu koku, taču, kā jau zināms, tādi koki cieš no tiem apkārt esošajām nezālēm, kuras pastāvīgi ir jāravē. Tāpat arī cilvēkam, kurš iet Patiesības ceļu, ir jāattālinās no šādas apkārtējās saskarsmes vides, tas ir, no cilvēkiem, kuri nemēro šo ceļu. Cilvēkam stingri jāseko, lai nenokļūtu svešā ietekmē.

Un tas tiek dēvēts par atšķelšanos, izolāciju, tas ir, tādam cilvēkam ir tikai savas domas, kuras attiecas uz „ašpaa”, uz vēlmi dot, nevis vairākuma domas, kuras galu galā nonāk pie pašmīlības, tas ir, pie egoisma. Un to dēvē par diviem īpašumiem: pirmais – Radītāja īpašums un otrais – sevis paša īpašums.

Talmūdā (traktāts „Sinedrijs”, 78. lpp.) rakstīts: „Ravs Jehūda sacīja Rava vārdā, ka Ādams bija ticības atkritējs, kā sacīts: „Un skaļi uzsauca Radītājs Ādamam un sacīja vinam: „Kur tu esi?… Kurp sliecas tava sirds?” Skaidrojums: viņš bija ticības atkritējs, kurš tiecās „kalpot zvaigznēm” („avodat kohavim”). Un cits skaidrojums: „No rakstītā: „Kur tu esi?… Kurp sliecas tava sirds?” – var izdarīt secinājumu, ka Ādams kā ticības atkritējs nozīmē, ka viņš ir pārkāpis aizliegumu „nesekojiet jūsu sirdīm…” Tas nozīmē – ticības atkritējs, kurš noslieca savu sirdi uz citu pusi.

Un tas ir ļoti dīvaini, kā var sacīt par Ādamu, ka viņš ir nosliecis sirdi uz „avodat kohavim” vai, saskaņā ar otro skaidrojumu, ka viņa atkrišana no ticības bija tajā apstāklī, ka viņš pārkāpa bausli „nesekojiet jūsu sirdīm…”? Mēs studējam, ka jēdziens „kalpošana Radītājam” ietver sevī to, lai visu darītu tikai atdeves labā. Sanāk, ka, ja Ādams kalpoja, lai saņemtu, tad tas mums ir svešs darbs („avoda zara””, „avodat kohavim”), jo mums taču jākalpo tikai lai dotu, bet viņš paņēma visu, lai saņemtu.

Un tajā ir iekļauta jēga, ka viņš pārkapa bausli „nesekojiet jūsu sirdīm…”, tas ir, Ādams nevarēja saņemt Laba un Ļauna Atziņas Koka augli atdeves dēļ, bet tikai lai saņemtu. Un to dēvē par līmeni „sirds”, tas ir, sirds grib saņemt tikai savam labumam. Un tas bija Laba un Ļauna Atziņas Koka grēks (lai to labāk izprastu, skat. „Priekšvārds grāmatai „Panim masbirot”).

No iepriekš sacītā mēs varam apzināties grupas lietderību, kura spēj radīt pilnīgi citu atmosfēru, kurā kalpošana ir iespējama tikai lai dotu.