Posts

Visvieglākā un visgrūtākā darbība

„Iedīglis” ir pirmais garīgais līmenis, nonākšana garīgajā izplatījumā, garīgās pasaules sajūta, Radītāja sajušana. Tā ir īsta revolūcija cilvēka realitātes uztverē, viņa sajūtās un dzīves izpratnē.

Cilvēks beidzot sāk iepazīt Radītāja īpašības. Taču pašu Radītāju mēs nespējam izzināt un tāpēc apgūstam Viņa īpašības, ierakstot tās savā dabā.

No vienas puses, iedīgļa stāvoklis ir visgrūtāk sasniedzams, tāpēc ka mēs nonākam mums nezināmā realitātē. Taču no otras puses, tas ir visvieglākais – sākotnējs stāvoklis, kur no mums neko neprasa, izņemot sevis anulēšanos. Nepieciešams tikai sevi anulēt, it kā vispār vēl neeksistē, gluži kā iedīglis mātes miesās.

Un tad mēs sāksim attīstīties, „deviņu grūtniecības mēnešu” laikā izejot daudzus stāvokļus, kuros Malhut sevi anulē par labu pirmajām deviņām sefirot izejot trīs sadaļas: NEHI – HAGAD – HABAD. Cilvēks arvien vairāk un vairāk sevi anulē, kā mēmais, neuzdodot jautājumus un visā pieņemot augstākā varu. Šādi mēs virzāmies uz priekšu.

Šis process var būt ļoti ātrs, taču iespējams, ka deviņi grūtniecības mēneši izstiepsies daudzos, daudzos mēnešos. Galvenais ir censties iztēloties, ko nozīmē būt garīgam iedīglim, sevi it visā anulējot.

Es atrodos augtākajā līmenī: Radītājs ir viss, „Nav neviena cita, izņemot Viņu”. Šāda ir mana pirmā augstākā spēka izzināšana, kad es saprotu, ka patiešām, izņemot Viņu, nekā cita nav un sevi iztēlojos Viņa iekšienē. Visa mana sirds un prāts, viss ar mani notiekošais ir augstākā spēka rokās, taču es tikai anulēju sevi.

Tā ir visvieglākā garīgā darbība no visām, kuras pēc tam nāksies veikt stāvoklī „barošana” (jenika) un „augšana” (gadlut). Tur no mums tiek prasīts aktīvs darbs, lai kļūtu līdzīgi Radītājam un atdotu.

Tagad tā ir tikai sevis anulēšana. Lai arī mums nākas pārvarēt traucējumus, grūtības un novērsošus vilinājumus, taču tikai sevi anulējot, līdz vismazākajā līmenī pilnībā atcelsim savu egoismu.

Visos nākamajos līmeņos būs nepieciešams gan ierobežojums, gan ekrāns, gan atstarojošā gaisma. Sāksies darbs ar vēlmi baudīt, lai to pārvērstu vēlmē atdot.

No nodarbības par tēmu „Attīstības sākums”, 1.d., 04.09.2018.

Avots: www.laitman.lv

Gaisma Devēja diženums

Pēc sašķeltības un pēc gaismas zaudēšanas garīgā tilpne (kli) neatgriežas iepriekšējā stāvoklī. Tāpēc, ka tā sajuta Radītāju, Viņa diženumu, atdeves diženumu Radītājam, kas sniedza piederību augstākajam, saikni ar Viņu.

Tas viss tagad mūsos pārvēršas jaunā vēlmē baudīt. Visu, kas tika saņemts dēļ atdeves, mēs tagad vēlamies saņemt egoistiski, dēļ sevis.

Gaisma, kura tika saņemta dēļ atdeves, aizgāja, taču par to palika atmiņas (rešimo). Rešimo ir tā pati gaisma, kura apgaismo kli, taču jau no tālienes. Patiesībā nekādu attālumu nav, ir tikai gaisma un kli.

Tāpēc šī darbība tikai šādi tiek dēvēta: „no tālienes”, taču patiesībā gaisma nekur neaizgāja. Tā spīd, tikai neiemiesojoties vēlmē, tomēr to pamudina, kairina tā, lai vēlme nespētu gaismu notvert un sākt gūt baudu.

Piepildot vēlmi, gaisma to palielina. Taču pēc tam gaisma no vēlmes, kura nemācēja noturēties nodomā dēļ atdeves, aiziet, tāpēc ka zūd gaismas un vēlmes īpašību atbilstība. Kli paliek tikai niecīga gaismas daļa, kas izgaismo uz leju, tāpēc, lai ļautu mums sajust, ka iespējams saņemt baudu. Tas tiek uztverts kā dots no augšienes un tāpēc tiek dēvēts par rešimo (ierakstu).

Gaisma pamudina, kairina kli. Šī gaisma ir „620” reizes lielāka par sākotnējo gaismu, kas piepilda kli, tāpēc ka šī gaisma ir Devēja diženums, Radītāja diženums, Viņa līmeņa augstums. Pēc tam, kad šī gaisma pazūd, kli aug, pateicoties saņemšanai dēļ atdeves. Nodoms dēļ atdeves palielina kli, veidojot to līdzīgu Devējam, paceļ Radītāja augstumā.

Un pēc gaismas aiziešanas paliek milzīga sašķelta kli. Tāpēc, ka vēlme gribēja visu baudu, kura iekļāvās atdevē, saņemt egoistiski. Ja tu sēdēji iepretī Saimniekam un pamazām baudīji no ēdieniem, kuri izlikti uz galda, tad tagad tu vēlies visu aprīt bez atlikuma un tikai dēļ individuālas baudas.

Proti, sākumā tava vēlme izauga Hasadim augstumā, kurai tu vēlējies sniegt baudu, taču pēc tam tas viss izvērsās egoismā. Kli neizmērojami izauga, taču gaisma apspīd vēlmi un to kairina.

No rīta nodarbības, 02.09.2018.

Avots: www.laitman.lv